29 september 2019

Onderzoek draagvlak betaald parkeren Bomenwijk

Gratis parkeren in de Bomenwijk behouden of juist betaald parkeren invoeren? De ondernemers en bewoners in de wijk zijn verdeeld. Een snel besluit is daarom onwenselijk. Voor het CDA is draagvlak in de buurt het belangrijkste criterium bij uitbreiding van betaald parkeren. Daarom willen we eerst onderzoeken wat de voorkeur is van de meerderheid van de wijk.

 

Het idee van het college is om al per 1 december betaald parkeren en een vergunningenstelsel in de Bomenwijk in te voeren. Dat vinden we onverstandig. Als CDA ontvingen we veel brieven en mailtjes van wijkbewoners en ondernemers. Eén ding werd al snel duidelijk: de meningen over het invoeren van betaald parkeren en parkeervergunningen zijn verdeeld. Te verdeeld om te kunnen zeggen of de wijk in meerderheid voor- of tegen is.

 

De mening van de bewoners en ondernemers over invoering van betaald parkeren vindt het CDA heel belangrijk. Deze bewoners en ondernemers ervaren op namelijk dit moment voor- en nadelen van het gratis parkeren. En zij hebben straks de lusten en de lasten van betaald parkeren.

We kunnen op dit moment niet goed inschatten of een meerderheid van de buurt het invoeren van betaald parkeren steunt. Daarom vraagt het CDA om een onderzoek naar het draagvlak voor betaald parkeren. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk naar de gevolgen van het betaald parkeren voor de ondernemers, zoals de Plus Supermarkt. Op basis van dit onderzoek, wil het CDA dan een definitief besluit nemen. Is de meerderheid van de wijkbewoners voor, dan steunen we het betaald parkeren. Is de meerderheid tegen, dan stemmen wij ook tegen. #cdastaatnaastbewonersenondernemersbomenwijk. #altijdcda.

 

Update na de gemeenteraadsvergadering van 26 september

In de gemeenteraadsvergadering diende het CDA een voorstel in om invoering van betaald parkeren in de Bomenwijk uit te stellen tot er zekerheid is over voldoende draagvlak. Dit voorstel haalde geen meerderheid en is verworpen. Daarom zal per 1 december in de Bomenwijk betaald parkeren worden ingevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.