24 april 2015

Opnieuw oproep CDA: breng kosten Metropoolregio omlaag!

In de commissie Economie, Financiën en Bestuur werd 16 maart de agenda en de ontwerpbegroting van MRDH besproken. Maandelijks krijgt de commissie de gelegenheid de portefeuillehouder, burgemeester Verkerk, en de delegatieleden Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat aandachtspunten mee te geven.

Het CDA blijft kritisch over de hoogte van de apparaatskosten van het werkgebied EconomischVestigingsklimaat. Per inwoner betaalt iedere gemeente in de Metropoolregio in 2015 €2,45 per jaar voor het werkgebied EconomischVestigingsklimaat. Hiervan gaat maar liefst € 1 naar apparaatskosten. Apparaatskosten bestaan voor een groot deel uit salaris. 

Toen deze cijfers vorig jaar bekend werden, heeft het CDA direct om onderbouwing gevraagd. 40% overhead vonden (en vinden) wij veel te hoog! Die onderbouwing kon toen niet gegeven worden. Daarom diende het CDA een motie in, waarin werd opgeroepen de apparaatskosten te verlagen. Helaas haalde die motie vorig jaar geen meerderheid.

In de begroting voor 2016 en verder worden de apparaatskosten weer niet onderbouwd. Sterker: ze stijgen gewoon met de inflatie mee, waardoor de bijdrage per inwoner verder omhoog gaat en de overhead gewoon rond de 40% blijft. Bij de oprichting van de Metropoolregio is als kader meegeven, dat de apparaatskosten nooit boven de kosten van de regio's mogen uitkomen. Zeker bij het programma Economisch Vestigingsklimaat vraagt het CDA zich af hoe de salariskosten zich verhouden tot de oude situatie van de afdeling Economie bij Haaglanden. Ter vergelijking: de gemiddelde salarissen bij MRDH liggen bij Bedrijfsvoering op €78.000, bij de VervoersAutoriteit op €87.000 maar bij het EconomischVestigingsklimaat op maar liefst €113.000! 

Hoewel het College ook kritisch is over de hoogte van de apparaatskosten, blijft het bij woorden. Samen met de ChristenUnie stelde het CDA daarom een tekstwijziging voor die opnieuw opriep om de apparaatskosten voor de Metropoolregio te verlagen. Maar ook nu stemden de coalitiepartijen tegen verlaging van de apparaatskosten aan de Metropoolregio. Alle coalitiepartijen betalen de komende jaren liever de hoofdprijs, en vinden het goed dat een onderbouwing voorlopig ontbreekt.

Milène Junius

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.