24 september 2014

Oproep CDA aan coalitie: steun onze financiële voorstellen!

Er wordt tijdens de raadsvergadering opnieuw gestemd over het CDA-voorstel om de subsidie van YES!Delft op termijn terug te brengen en te laten betalen met door bedrijven die door YES!Delft succesvol zijn geworden. De meeste coalitiepartijen vonden dit niet voor de zomer niet nodig. Ook partijen als VVD en D66 die succesvol beleid niet van de overheid maar van de markt verwachten, stemden tegen. Het CDA hoopt dat het dramatisch bericht over de stand van de gemeentefinanciën hen inmiddels op andere gedachten heeft gezet.

Het CDA doet een voorstel om de hoge kosten voor ambtenaren in de Metropoolregio te verminderen. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met 1 euro per inwoner per jaar, als het aan het CDA ligt, wordt deze bijdrage maximaal 75 cent. Volgens het CDA moet dat voldoende zijn om het programma uit te voeren. Dat scheelt Delft jaarlijks 25.000 euro en dat kan Delft goed gebruiken.

CDA fractievoorzitter David van Dis: 'onze voorstellen zijn eerste stappen richting het gezonder maken van de financiën van Delft. Daarbij raken onze maatregelen de burger niet, we kunnen ons dan ook niet voorstellen dat andere partijen tegen stemmen. Het is ook een belangrijke stap voor de discussie over de begroting dit najaar: als de coalitiepartijen deze relatief kleine bezuinigingen al niet willen, hoe gaan we dan uit de veel grotere opgave komen?'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.