23 juni 2016

Oude fout: geld uitgeven voordat we het hebben

Delft krijgt waarschijnlijk een Parelfonds. Een pot met geld waarin nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden die Delft bereikbaarder, innovatiever en duurzamer maken. Dat is goed nieuws en het CDA is hier ook voorstander van. Waar het CDA geen voorstander van is, is de financiƫle onderbouwing van de 7 miljoen die in het Parelfonds wordt gestort.

Het college stelt voor om de overschotten op de begroting in 2016 en 2017 in te zetten voor het Parelfonds. Oftewel: geld dat we verwachten over te houden, wordt al in een fonds gestopt zonder dat we het al hebben. Dit is toch wel een curieuze benadering, gezien het feit dat Delft langs de rand van de afgrond is gegaan door speculatie op hoge grondprijzen en grote projecten. Weten we nog hoe hoge grondopbrengsten in de Spoorzone en de Harnaschpolder al werden uitgegeven in de begroting, terwijl de harde euro's nog niet op de bankrekening stonden? En nu lijken we weer gewoon hetzelfde te doen. Natuurlijk, geld in een reserve stoppen is niet hetzelfde als geld uitgeven, maar voorzichtig financieel beleid is anders.
Het CDA ziet liever dat we geld pas in een reserve stoppen als blijkt dat het daadwerkelijk over is, dus bij het vaststellen van de jaarrekening. De wethouder financiƫn zou hier ook bovenop moeten ziten. Heeft zij niks geleerd van het zeer recente verleden?

Waarom gaan we nu alweer plannen maken en geld reserveren wat er niet is? Want we weten wel weer hoe het gaat: als de raad deze 7 miljoen heeft gereserveerd, staat het in de begroting. En dan gaan we principeafspraken maken met andere overheden en wordt de raad voor het blok gezet als we geld uit de reservepot moeten halen. Slikken of stikken. Het zou zomaar kunnen dat we later dit jaar of volgend jaar weer tegenvallers hebben en dan het geld al weer uitgegeven hebben. Dat is niet hoe het CDA goed rentmeesterschap voor zich ziet.

Bij de raadsvergadering van 30 juni zal het CDA voorstellen indienen om een deel van die 7 miljoen pas in het Parelfonds te storten als we meer zekerheid hebben over overschotten op de begroting. Wij hebben geleerd van het verleden en willen voor de toekomst betere keuzes maken.  Ook zullen wij voorstellen om gelden die er dan wel al in het Parelfonds kunnen gaan, ook te besteden aan Delftse Parels die wel wat glans verdienen: bijvoorbeeld Voorhof , Tanthof (bereikbaarheid), Buitenhof of cultuur.
Het Parelfonds is een goed idee, maar moet nog wel wat opgepoetst worden voor meer glans.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.