22 oktober 2019

Stel grenzen aan aantal Airbnb’s

Steeds meer toeristen bezoeken Delft. Dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de stad. Maar we pleiten wel voor grenzen aan de groei. De Delftse maat moet leidend zijn. We moeten Amsterdamse toestanden voorkomen.

Groei toerisme

Delft heeft toeristen veel te bieden. Een mooie binnenstad, een paar prachtige musea en kerken en mooie hotels om te overnachten. De verwachting is dat het aantal toeristen de komende jaren flink zal groeien: 30% meer binnenlandse toeristen, 50% meer toeristen uit het buitenland. Forse cijfers, waar we ons als CDA zorgen over maken. De stad moet voor de inwoners leefbaar blijven. Wij willen geen Amsterdamse toestanden, met massa’s toeristen die de straten bevolken en een wildgroei van Airbnb’s.

Delftse maat betekent beperking Airbnb

De gemeente gaat nadenken over Toeristische Visie Delft. Wij vragen de gemeente nadrukkelijk om de Delftse maat te hanteren. Een groei van het aantal toeristen dat past bij de omvang en het behoud van de leefbaarheid van de stad. Dat betekent in ieder geval dat de gemeente een limiet moet stellen aan het aantal Airbnb’s en het aantal dagen dat een woning als Airbnb verhuurd mag worden. Dat voorkomt uitwassen en onwenselijke toestanden voor de leefbaarheid. Bovendien willen we gezien de woningnood niet dat er nog meer woningen aan het aanbod worden onttrokken. #cdastaatnaastdeinwoners. #altijdcdadelft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.