16 maart 2022

Stemoproep 16 maart 2022

Stemmen is meebepalen hoe de toekomst eruit ziet. Die gelegenheid hebben we vandaag opnieuw.
In Delft kan dat bijvoorbeeld op het mooie team van lijst 6, het CDA. Als CDA Delft in de Prinsenstad
gaan wij voor bijvoorbeeld:
- Delft, een thuis voor starters en (jonge) gezinnen, door te bouwen, te kijken naar
beschermende maatregelen en diverse woonconcepten te stimuleren.
- Bestaanszekerheid, door toegankelijk en samenhangend sociaal beleid waarin de menselijke
maat leidend is.
- Elkaar ontmoeten, door het gebruik van wijkcentra en sport en cultuur (in de wijk), goede
bereikbaarheid en talentontwikkeling waarbij iedereen zichzelf kan zijn.
- Verduurzaming en vergroening, door bijvoorbeeld bestaande woningen beter te isoleren,
klimaatadaptief te bouwen en het aanplanten van bomen.
- Betrokken en betrouwbare overheid, door een betrokken, open en eerlijke bestuurscultuur,
waarbij mensen kunnen meepraten over hun leefomgeving en goed worden geholpen aan
het (fysieke) loket.
Wij zien graag een samenleving waarin we elkaar opzoeken. Waarin we kiezen voor barmhartigheid
en medemenselijkheid. Waarin we kiezen voor samenwerking en creativiteit. Waarin we kiezen voor
waardering en respect. Zij aan zij eraan werken dat mensen meer het gevoel hebben: Ik word
gehoord, ik draag bij en doe mee en ik hoor erbij.
Stem daarom CDA. Juist Nu!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.