27 september 2022

Terugblik Raadsvergadering 22 september 2022

Op 22 september vond de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaats. Het werd een lange avond waarin weer veel onderwerpen aan de orde kwamen. Met Frank Visser, Gerrit Jan Valk en David Sarkisian keek ik terug op de vergadering en sprak met hen over de door CDA ingediende moties die gaan over de participatie van de bewoners bij de "Gevel tot gevel werkzaamheden Openbare Ruimte", het kosteloos verhogen van parkeeruren voor mantelzorgers in schrijnende gevallen, de energietoeslag voor burgers met een laag inkomen en subsidies voor duurzaamheid voor lage- en middeninkomens. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.