15 oktober 2014

Unshared Service Centrum?

Even een stukje geschiedenis: in april 2011, nu 3 ½ jaar geleden,  werd begonnen met de voorbereidingen van een samenwerking tussen Rijswijk en Delft op het gebied van bedrijfsvoeringsactiviteiten, een SSC. Al snel werden de onderwerpen voor samenwerking uitgebreid: zo werd ook gekeken of de Klant Contact Centra  van beide gemeenten samengevoegd konden worden, werden ambtenaren uitgewisseld, werden gezamenlijke aanbestedingen voor softwarepakketten uitgevoerd en wordt gekeken of de ICT-netwerken van de gemeenten kunnen worden samengebracht. Het CDA heeft in die jaren regelmatig vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder of het niet verstandiger is deze gesprekken met meer gemeenten te voeren. Waarom zo intensief met slechts één gemeente samenwerken? Het CDA is afgelopen jaren nooit tegen samenwerking met andere gemeenten geweest, maar stelde wel een aantal malen dat per geval moet worden gekeken wat het beste is voor Delft: zelf blijven doen, samen met één andere gemeente of samen met een aantal andere gemeenten. In plaats van zoveel mogelijk met alleen Rijswijk te willen doen.

De verantwoordelijk wethouder heeft de raad steeds verzekerd dat juist samenwerking met Rijswijk de gemeente Delft geld zou besparen. We zouden meer kwaliteit krijgen voor minder geld, en dat in een periode dat elke euro drie keer moet worden omgedraaid. En daarom werd doorgegaan met het opzetten van een SSC met Rijswijk. Tot recent de samenwerking eens werd doorgerekend in een business case. Toen bleek ineens dat een SSC met Rijswijk Delft juist veel geld gaat kosten.

Het CDA wil graag van het College weten waarom pas 3 ½ jaar na het besluit om samen een SSC op te richten, de financiële gevolgen zijn doorgerekend. Had er niet eerder een business case gemaakt kunnen worden, waardoor eerder bekend was dat samenwerking met Rijswijk op dit terrein geen geld oplevert maar geld kost? Nu lijkt het alsof Delft kostbare tijd verloren heeft, en mogelijk heeft 3 ½ jaar voorbereiden met alleen Rijswijk ook onnodig geld gekost. Verder wil het CDA graag van het College weten op welke gebieden nog wel exclusief met Rijswijk wordt gesproken over samenwerking, of voor deze gebieden de financiële gevolgen al wel zijn doorgerekend. Tot slot heeft het CDA vragen over hoe nu verder met de bedrijfsvoeringsactiviteiten. Want het College schrijft dat er nu aan een alternatief plan wordt gewerkt… met Rijswijk! Waarom wordt nu niet naar andere gemeenten gekeken?


De schriftelijke vragen kunt u hieronder downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.