17 oktober 2014

Voltallige oppositie wil lagere kosten brug; CDA dient motie in

In de raad van 16 oktober stond de brug wederom op de agenda, met als voornaamste reden de nieuwe afspraken die het college heeft gemaakt met de provincie over de kostenverdeling van de brug. Het CDA is zeer teleurgesteld over de nieuwe afspraken, omdat de bijdrage van Delft niet kleiner wordt ten opzichte van eerdere afspraken. Terwijl dat volgens het CDA wel zou moeten. Onderaan deze pagina staat in een document hoe het CDA graag de afspraken had gezien. Afspraken die beter uit te leggen zijn aan de stad en meer recht doen aan een eerlijke kostenverdeling van de brug. Delft zou veel minder moeten bijdragen, iets dat de stad en de raad in barre financiƫle tijden toch zouden moeten nastreven.

Het CDA riep het college dan ook per motie op om te heronderhandelen met de provincie. De motie werd gesteund door de voltallige oppositie, de coalitie zag dit echter niet zitten. Het levendige debat leerde dat alle coalitiepartijen toch weer kiezen voor een snelle oplevering van de brug en daar blijkbaar veel geld voor over hebben. Het CDA maakte die keuze eind 2013 ook. Daar stond toen echter tegenover dat we een mooiere brug zouden krijgen en dat er geen nieuwe vertraging zou komen. In de nieuwe afspraken draagt Delft nog steeds hetzelfde bij, maar krijgt de stad er werkelijk niks voor terug. Wie is er nu tevreden met een dergelijke afspraak? Ja, de provincie, maar daar heeft de Delftenaar niets aan.

Nieuwe vertraging zou voor rekening komen van de provincie, dat staat ook helder in december 2013 afgesloten akkoord. Het college, via wethouder Harpe, bevestigde in de raad nog maar eens dat het voor het college zeer duidelijk is dat de harde opleveringsdatum van december 2015 afdwingbaar is bij de provincie. De provincie denkt hier anders over. Het college laat vervolgens na om zich hard op te stellen ten opzichte van de provincie, de haast om het project af te ronden is toch weer belangrijker. Het CDA, samen met de gehele oppositie, maakt een fundamenteel andere keuze.

Het CDA steunde nog wel een motie van o.a. de PvdA, waarin werd vastgelegd dat het huidige budget voor de brug ook het maximum voor Delft moet zijn. De motie werd aangenomen, maar dat is niet iets om lyrisch over te zijn. Voor het CDA is het logisch dat Delft niet meer bij moet dragen, daarom ook steun voor de motie. Maar ons doel is dat Delft minder gaat bijdragen. Maar de motie die dat wilde bewerkstelligen, werd dus weggestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.