01 december 2019

Voorstel CDA weggestemd: Delft eerste gemeente die NEE zegt tegen CO2-begroting

Een verrassende stemming in Delftse gemeenteraad afgelopen donderdag. Geheel tegen de verwachting in stemde een meerderheid van de gemeenteraad TEGEN het voorstel van het CDA, mede-ingediend door de ChristenUnie, om in Delft een jaarlijkse CO2-begroting in te voeren. De oppositiepartijen stemden voor, de coalitiepartijen Groen Links, STIP, D66, VVD en PvdA stemden tegen. Daardoor heeft Delft een trieste primeur: het is de eerste gemeente van Nederland die NEE zegt tegen een CO2-begroting!

Wat is een CO2-begroting?

Een gemeentelijke CO2-begroting is een jaarlijks overzicht hoeveel CO2 er in de gemeente wordt uitgestoten, hoeveel CO2-uitstoot het college van Burgemeester en Wethouders het volgende jaar wil besparen en hoe (en tegen welke kosten) dit bereikt gaat worden. Met zo’n begroting kunnen we als gemeenteraad continu een goede afweging maken: zitten we op de goede weg met onze duurzaamheidsdoelen, moet er een tandje bij en besteden we ons geld op de meest efficiënte manier zodat we geen belastinggeld over de balk smijten?

Waarom wil het CDA een CO2-begroting voor Delft?

Delft heeft zo’n acht jaar geleden de ambitie uitgesproken in 2050 volledig energieneutraal te willen zijn. Een ambitie die het CDA volledig steunt, want alleen door energieneutraal te worden houden we Delft leefbaar voor volgende generaties! Energieneutraal houdt onder meer in dat er in 2050 geen CO2 meer uitgestoten wordt op Delfts grondgebied. Dat is een hele ambitieuze doelstelling. Volgens de planning van wethouder duurzaamheid Stephan Brandligt zouden we, om op schema te liggen, dit jaar ongeveer 28% minder CO2 moeten uitstoten dan in 1990. We zitten echter pas op minder dan 20% reductie! Een flinke achterstand dus!

Tot nu toe komt het onderwerp klimaat en CO2 af en toe voorbij in de gemeenteraad. Maar we bespreken dan altijd losse ideeën of plannen. Nooit bespreken we duurzaamheid in samenhang met andere plannen en nooit hebben we het over echt concrete doelen en resultaten. Het blijft bij dit college altijd bij ambities, plannen voor over een paar jaar en mooie woorden. Daardoor kunnen we als gemeenteraad heel moeilijk sturen op duurzaamheidsdoelen.

Waarom stemden andere partijen tegen?

Dat was eerlijk gezegd voor het CDA ook verrassend. Vooraf hadden we verwacht dat de coalitiepartijen deze motie zouden steunen. In veel andere gemeenten is de afgelopen jaren een CO2-begroting of klimaatbegroting ingevoerd, en vaak waren het daar dan juist GroenLinks, D66 en PvdA die het initiatief namen. En lokaal zegt ook STIP altijd voor duurzaamheid te zijn. Waarom deze partijen hier ineens tegen stemden is natuurlijk gissen. Tijdens de vergadering bleef het vaag.

Zo had GroenLinks “een beetje het gevoel dat door te focussen op een CO2-begroting we het daarmee [te] specifiek maken”. GroenLinks steunde desgevraagd alle doelstellingen van de motie, maar vond het woord ‘begroting’ te concreet, en stemde daarom tegen.

De toezegging van de wethouder duurzaamheid dat hij gaat uitvoeren waar hij toch al mee bezig is (zoals het maken van een warmteplan, het maken van een mobiliteitsplan, het maken van een routekaart verduurzamen vastgoed en een certificering van de uitstoot van de gemeentelijke organisatie), was voor D66, PvdA, STIP en VVD genoeg.

En nu?

Het korte antwoord: de gemeenteraad krijgt de komende jaren veel verschillende plannen toegestuurd, die ons toch al beloofd waren. Maar door het onverwachte verzet bij de coalitie kunnen we deze plannen niet in samenhang bespreken en tegen elkaar afwegen. De wethouder duurzaamheid hoeft van de coalitie geen stap extra te zetten. Delft heeft nog een lange weg te gaan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.