06 januari 2013

'We doen alles om Delft bereikbaar te houden'

Het jaar zit er bijna op. In de spoorzone is voortvarend gevlinderd, gevlochten, geheid én gebreid. Ranke torenkranen verhieven zich boven het tumult, een monumentale molen steeg een stukje op. Er is een tunnelbuis gemaakt, en daar kwam heel wat bij kijken. In informatiecentrum Delft Bouwt maakt spoorzonewethouder Milène Junius de tussenstand op.

Het merendeel van de bouwactiviteiten speelt zich af uit het zicht. Dat heb je met een tunnel. ‘Maar in juni’, memoreert de wethouder, ‘tijdens de Dag van de Bouw, namen maar liefst drieduizend nieuwsgierige bezoekers kennis van de vorderingen onder het maaiveld. Spoorzone Delft was de op één na best bezochte bouwlocatie in het land.’ Ook het opvijzelen van molen De Roos, op 4 juli, had veel bekijks. De inspanningen ter behoud van het monument zijn later zelfs beloond met een nationale Funderingsprijs.

Lange adem
Wat is de stand van zaken? De molen komt op 12 december op een gloednieuw tunneldak terecht en zal nog voor de zomer in oude glorie zijn hersteld. De eerste, oostelijke tunnelbuis is over bijna de gehele lengte in beton gegoten. Heel wat meters lager dan het huidige station begint een nieuw station Delft vorm te krijgen. Wapenfeiten die, beseft wethouder Junius maar al te goed, de nodige aanpassingen en ingrepen in de omgeving met zich meebrengen. ‘Project Spoorzone Delft is een zaak van lange adem, een opgave die het uithoudingsvermogen van de inwoners van Delft op de proef stelt. In 2013 is dat niet anders.’ Dat er volgens een recente peiling onder Delftse bedrijven en bewoners wel veel begrip is voor de overlast, stelt Junius gerust. ‘We doen er alles aan om zo min mogelijk hinder te creëren en Delft bereikbaar te houden. De Westvest en Phoenixstraat blijven toegankelijk. Per trein en tram is Delft nog altijd goed te bereiken. Bezoekers die met de auto komen, proberen we naar de Marktgarage, ten oosten van het centrum, te leiden. Maar met name voor fietsers en voetgangers was 2012 een pittig jaar.’ De fietstunnel naast het station werd opgedoekt en de Hamtunnel, een belangrijke verbinding tussen centrum en TU-wijk, werd verstevigd om tramverkeer te kunnen dragen. Deze is onlangs heropend en het nieuwe jaar brengt fietsers meer comfort. ‘In maart zijn de werkzaamheden aan tramlijn 19 afgerond en wordt het weer mogelijk om veilig langs het water over de Zuidwal te fietsen. Eén à twee maanden later zijn trouwens de werkzaamheden aan de Kapelsbrug afgerond; al het verkeer krijgt volgend jaar meer ruimte op de Zuidwal.’

Constructie en deconstructie
Tal van activiteiten, groot en klein, kleuren het spoorzonejaar 2012. De bouw van de nieuwe Constructiebrug en de deconstructie van de Prinses Irenetunnel zijn aan geen enkele verkeersdeelnemer voorbijgegaan. ‘Het is een hels karwei om een tunnel kruiselings op een andere tunnel te bouwen en tegelijkertijd de verbinding voor alle verkeersstromen in stand te houden. De situatie vraagt veel van het aanpassingsvermogen en het geduld van alle verkeersdeelnemers.’ Voor de oostelijke tunnelbuis worden werkzaamheden aan de Prinses Irenetunnel in het voorjaar afgerond, weet Junius. ‘Goed nieuws is dat voetgangers en fietsers weer een eigen doorgang krijgen. Toch blijft het daar voorlopig druk want aan de Constructiebrug wordt gewerkt tot ver in 2013.’ De wethouder vertelt dat het bereikbaar houden van Delft onderwerp is van een samenwerkingsverband tussen de gemeente, TU Delft, TNO en verschillende ondernemingen. ‘POORT van Delft heet het initiatief, dat mede ingegeven is door wat er in de spoorzone en rondom de Sint Sebastiaansbrug gebeurt. Alle deelnemers maken zich sterk voor een duurzaam bereikbaar Delft. Bouwlogistiek staat hoog op de agenda. Zo min mogelijk verkeersbewegingen, een onderbouwde afweging van dag- en nachttransport, de beste manier om materialen aan te voeren: het wordt allemaal uitgedokterd.’  In de Phoenixstraat rijdt naar verwachting vanaf juni de tram over de tunnel, nadat de rails nog eenmaal zijn verplaatst. Men houdt de vaart erin want daar treft aannemer CCL volgend jaar de eerste voorbereidingen voor de tweede tunnelbuis. Ook gaat de bouw van het stadskantoor van start. ‘Over het stadskantoor is veel te doen geweest’, zegt Junius. ‘Ik hoop dat we duidelijk hebben kunnen maken dat de constructie geïntegreerd is met de tunnel en het nieuwe station en dat de bouw ervan niet zomaar had kunnen worden afgeblazen. Een verdieping minder heeft wel een bezuiniging van zeven miljoen euro opgeleverd.’ BAM Utiliteitsbouw is de aannemer die het stadskantoor en de stationshal gaat bouwen. ‘De aanneemsom voor het deel van het stadskantoor past keurig binnen het taakstellend budget dat de gemeenteraad in december 2011 heeft vastgesteld.’

Creating history
Hoezeer de vooruitgang in de spoorzone het heden, verleden en de toekomst van Delft verbindt, is in Delft Bouwt goed te zien. ‘Hier komt alles samen’. Junius wijst naar de archeologische vondsten in de recent geopende expositie. ‘Het graafwerk heeft nieuw licht geworpen op de geschiedenis van de stad. Verderop staan drie maquettes die een mogelijke toekomst van de nieuwe stadswijk verbeelden. Je stapt van de middeleeuwen zo naar de 21ste eeuw. Ik wil maar zeggen: Delft creating history!’

Tekst: Eric Burgers, Spoorzone Delft. Fotografie: Vincent Basler, Marco de Swart, Ronald Tilleman. Dit is een uitgave van Spoorzone Delft. Deze pagina verschijnt iedere tweede zondag van de maand in Delft op Zondag. Meer informatie over het project Spoorzone Delft vindt u op  www.spoorzonedelft.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.