03 oktober 2018

Zorgen CDA om sluipverkeer Sebastiaansbrug

Begin volgend jaar beginnen de langverwachte werkzaamheden ter vervanging van de Sebastiaansbrug. Dat betekent dat deze belangrijke brug voor lange tijd (meer dan een jaar) afgesloten is voor doorgaand verkeer. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de in- en uitrijroutes van het zuidelijk en oostelijk deel van het centrum van Delft. 

 

Vorige week dinsdag vond een drukbezochte informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden en ge├»nteresseerden. Hier werden ook de voorgestelde omleidingen gepresenteerd. Hier viel het CDA op dat er die avond op de vele vragen van omwonenden over hoe mogelijk sluipverkeer door dit deel van de binnenstad zal worden voorkomen, nog geen bevredigend antwoord gegeven kon worden. 

 

Het betreft hier verkeer dat vanuit het westen (vanuit de richting station) de Zuidwal oprijdt en er ter hoogte van de Sebastiaansbrug pas achter komt dat deze route is afgesloten. De zorg van veel omwonenden is dat een (groot) deel van dit verkeer aangekomen bij de afgesloten Sebastiaansbrug niet zal keren, maar de Ezelsveldlaan op zal rijden om dan hetzij via de (fietsbrug!!) Oostpoortbrug de Kanaalweg/Oostsingel op te rijden, of via de Kruisstraat, Gasthuislaan, Oostsingel, Oranje Plantage naar de Koepoortbrug te rijden.  

 

Het CDA deelt de zorg van deze omwonenden. De genoemde straten zijn niet geschikt voor doorgaand verkeer, en kunnen ook niet even geschikt gemaakt worden. Doorgaand verkeer zal leiden tot hinder en gevaarlijke situaties voor bewoners. 

 

Het CDA heeft daarom Schriftelijke Vragen gesteld aan het college van B&W hoe zij gaan voorkomen dat sluipverkeer deze route gaat nemen. 

 

Gerrit Jan Valk

Gemeenteraadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.