13 februari 2020

Zorgen om Delftse gezinnen

Deze week bracht het Delftse college het rapport ‘Een stad met verschillen’ uit. In dit rapport is een ambtelijke verkenning gedaan naar tweedeling in de stad. Bevindingen zijn onder andere dat het aantal personen tussen 30-60 jaar afneemt, terwijl het aantal ouderen toeneemt. Daarnaast zien de opstellers een afname van de groep 29-45 jaar, het gaat hier veelal om gezinnen. Het rapport stelt dat deze trend zich sneller doorzet dan verwacht: gezinnen verhuizen naar de (nieuwbouw)woningen in onder andere Ypenburg, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

Het CDA heeft in de debatten over het verkameren van gezinswoningen altijd gepleit voor de positie van gezinnen. Te massale verkamering zorgt niet alleen voor overlast in sommige straten, maar zorgt er ook mede voor dat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep waarvoor ze gebouwd zijn.

CDA-raadslid Ineke van Geenen: “Het CDA vindt het belangrijk dat gezinnen kunnen wonen in een bestendig huis, precies voor wie het gebouwd is. Wij herkennen de conclusies in de ambtelijke verkenning dan ook. Door te veel en te lang eenzijdig studentenhuisvesting te hebben verzorgd, gaan gezinnen en jongeren noodgedwongen naar onze buurgemeenten.”

Vooral gezinnen, maar ook zeker jongeren en starters, uit de middenklasse willen we verleiden om te (blijven) kiezen voor het wonen en leven in Delft. Om een gezonde balans te houden en de lusten en lasten eerlijk over de stad te verdelen, heeft het CDA eerder voorgesteld dat in elke straat maximaal 1 op de 6 woningen (ongeveer 15%) omgebouwd mag worden tot studentenhuis. Op die manier creëren we woonruimte voor studenten in de hele stad, maar blijft er ook voldoende aanbod voor starters, gezinnen en ouderen. Dit draagt, wat het CDA betreft, actief bij aan een pluriforme samenstelling van Delft.   

#altijdcda #naastgezinnen #naaststarters

 

Frank Visser

Commissielid CDA Delft

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.