Dick van Veen

Fractielid

Commissielid/Geen-Raadslid

Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte

Geboren in Den Burg, Texel. Na vele omzwervingen door Noord-Holland en Zuid-Holland ben ik in 1999 naar Delft gekomen om aan de TU Delft te studeren. Hier heb ik Infrastructuurplanning gestudeerd, gevolgd door Stedebouwkunde. 


Sinds het afstuderen ben ik werkzaam in Delft, bij een adviesbureau voor verkeer, vervoer en ruimte. Daarnaast ben ik al vele jaren lid van het CDJA, waar ik als lid van de werkgroep Milieu, Ruimte en Infrastructuur veel stukken geschreven heb voor het CDA en CDJA op deze vakgebieden. Ook in Delft is op dit gebied veel in beweging gezet. Het CDA heeft een belangrijke taak dit in goede banen te leiden.

Ik vind het belangrijk dat studenten betrokken zijn bij Delft. Zij maken een wezenlijk deel uit van de Delftse bevolking, en zijn hier niet los van te zien. Hun diverse belang, maar ook hun participatie in Delft verdient een heldere en gedegen vertegenwoordiging.

Het CDA is voor mij dé partij die belangrijke maatschappelijke problemen op een jonge en frisse wijze benadert, waarbij christelijke waarden een belangrijke plaats innemen. In Delft draag ik daar graag mijn steentje aan bij.

 

U kunt Dick bereiken via fractie@cdadelft.nl

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.