Josje Wouters

#4 gemeenteraad 2018

Beroep:

Docente, mangement assistente

 

Opleiding:

Hogeschool Rotterdam/Didactische bekwaamheid

Nevenfuncties: 

Het organiseren van tijdelijke/vakantie huisvesting

Ik ben geboren en getogen in Friesland. Mijn man en ik wonen vanaf 1998 in Delft en dat met groot plezier. Daarvoor woonden we op Curacao. Ik was daar kleuteronderwijzeres en mijn man was uitgezonden voor de Koninklijke Marine. Deze uitzending naar de West was een heerlijke periode en heeft mij verrijkt met veel inzichten in het werken en wonen in een andere context en cultuur.

Ik heb grote interesse in wat er in de maatschappij gebeurt, vandaar mijn specifieke belangstelling voor het CDA. Dierenwelzijn en de natuur kennen mijn belangstelling en sympathie. Een doelgroep die mijn bijzondere interesse heeft is de Antilliaanse gemeenschap. Door mijn (langdurig) verblijf op Curacao heb ik daar een speciale band mee opgebouwd.

Ondernemen zit mij in het bloed. Naast verhuur van onroerend goed werk ik samen met mijn man in zijn bedrijf in de ICT-dienstverlening als part-time management assistente.

Verder heb ik een aantal jaren onderwijservaring in het kleuteronderwijs, op een VMBO en heb ik ook vakopleidingen gegeven op een MBO-instelling.

Het CDA staat voor mij voor betrokkenheid en samen doen. Dat, in combinatie met het terugwinnen van vertrouwen, vind ik een mooi uitgangspunt en uitdaging voor mij bij het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.