Jurjen van Beek

#18 gemeenteraad 2018

In 1979 ben ik in Rotterdam geboren en in Almelo opgegroeid. Voor mijn verdere studie Bouwkunde ben ik in 2002 in Delft komen wonen. Inmiddels woon ik met mijn vrouw en dochter nog steeds met veel plezier in onze mooie stad. Van 2006 tot 2016 heb ik bij een architectenbureau gewerkt en tegenwoordig ben ik architect voor Gemeentewerken Rotterdam, gespecialiseerd in restauraties.

Sinds 2012 ben ik lid van het CDA. De waarden gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap spraken me daarbij aan. Voor het CDA adviseer ik op het gebied van Wonen, Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Erfgoed. Daarnaast heb ik meegeschreven aan het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Ik zet me in voor een mooi Delft. Dat lijkt eenvoudig, maar is het zeker niet. De stad staat voor veel opgaven en dilemma’s die erg gezichtsbepalend zijn. In de Randstad, Zuid-Holland en dus ook Delft willen steeds meer mensen komen wonen. Daar moeten we aan tegemoet komen, maar wel op zo’n manier dat de leefbaarheid en het groen er voor de inwoners niet op achteruit gaan, liefst zelfs vooruit! Daarbij zorgen bijzondere oude gebouwen en monumenten voor het behoud van onze identiteit en daar moeten we zuinig mee omgaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.