Rob van Woudenberg

Fractievoorzitter, kandidaat no 33

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

Achtergrond

In 1967 ben ik in Amersfoort als oudste zoon (4 jaar later volgde mijn enige broer) geboren. Mijn ouders hadden een autorijschool en ik heb daarmee de mooie en de mindere kanten mogen zien van het ondernemerschap. Van Amersfoort ben ik via Den Haag (7 jaar gewoond) naar Delft verhuist waar ik nu ruim 14 jaar met plezier woon. Ik ben getrouwd met Saskia en samen hebben wij 3 dochters(14, 11 en 5 jaar). Aan de Open Universiteit, waar ik Nederlands Recht heb gestudeerd, ben ik in 2007 afgestudeerd in de richting Staats- en Bestuursrecht. Via verschillende functies heb ik mij uiteindelijk toegelegd in mijn werk op het werkterrein van de Veiligheid. Van 2001 tot 2006 heb ik bij de Brandweer van de gemeente Delft gewerkt in de functie van ambtenaar rampenbestrijding. Daarna ben ik van 2006 tot en met 2007 beleidsmedewerker rampenbestrijding en crisisbeheersing bij de Brandweer Delft-Rijswijk geweest. Gedurende die 7 jaren heb in de medezeggenschap (Onderdeelscommissie Bedrijven bij de gemeente en de OR bij de Brandweer) gezeten. Sinds 01 oktober 2007 ben ik senior beleidsadviseur crisisbeheersing bij het Hoogheemraadschap van Delfland (sector Bestuur, Communicatie & Crisisbeheersing).

Nevenactiviteiten en start binnen het CDA: Naast mijn werk heb ik van 2000 tot 2010 in de kerkenraad (2 jaar diaken en 8 jaar ouderling) van de Hervormde wijkgemeente Mattheus gezeten. Ook heb ik 6 jaar in de Medezeggenschapsraad van de basisschool van mijn dochters gezeten. Van 1999 tot april 2010 lid van het bestuur van het Christenmannencomite Delft en de laatste jaren dagvoorzitter van de jaarlijke Christen Mannendagen hier te Delft. In 2005 heb ik meegewerkt aan het schrijven van het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Sinds November 2013 ben ik voorzitter van de Maatschappelijke Raad van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Vanaf maart dit jaar (2014) ben ik bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de Stichting Present. 

Wat beweegt mij?

Ik wil mij inzetten voor het welzijn van de burgers van Delft, dat mensen zich veilig mogen voelen, dat we omzien naar elkaar, dat we samen de stad maken, opbouwen en leefbaar maken. Mijn motivatie zit in de C van het CDA, en dat ik dit niet alleen kan en wil doen, maar samen met alle burgers van Delft, dat zit in de A van het CDA, een Appèl op alle burgers van Delft.

Een paar belangrijke speerpunten voor mij uit het verkiezingsprogramma 2014/2018 zijn: 1. Omzien naar elkaar is cruciaal voor samenleven 2. Goede zorg voor iedereen 3. Waarden en normen:Fatsoen moet je doen!  4. Onderwijs± voor iedereen een afgeronde opleiding met startkwalificatie 5. Rentmeesterschap, goed beheer van groen maar ook financieel goed beleid.

Samen is mijn motto. Een stad waar de mensen naar elkaar omzien, is een leefbare en pretiige stad om te wonen. Een stad waar je met plezier woont, veilig over straat kunt en elkaar kent en helpt. Ik wil de stad teruggeven aan de mensen die er wonen, werken en er hun kinderen groot brengen. Dit is bereikbaar door de christen-democratische uitgangspunten: Gespreide verantwoorde-lijkheid, Solidariteit, Publieke gerechtigheid en Rentmeesterschap. Dat beweegt mij!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.