Bouwen in Delft

Delft ligt ingeklemd tussen de A13 en de A4, grenst in het noorden aan Rijswijk en aan de zuidkant aan het groengebied Midden-Delfland. We zullen zorgvuldig en verstandig met de beschikbare ruimte om moeten gaan. Voor het CDA Delft is de gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie 2030 daarvoor het vertrekpunt. Delft ontwikkelt zich in die visie als een dynamische, duurzame en verbonden stad. Dit betekent bijvoorbeeld dat groei niet ten koste van de leefbaarheid mag gaan. Groeien is geen doel op zich. Problemen die de schaal van Delft te boven gaan, lossen we op in de regionale samenwerking met buurtgemeenten of in Haaglanden. 

De grote bouwprojecten zullen het straatbeeld de komende jaren bepalen. Het is niet te voorkomen dat burgers hier last van hebben. De gemeente zorgt voor een goede nadeelcompensatieregeling voor diegenen die onevenredig veel hinder ondervinden van de uitvoering van projecten. De gemeente houdt woningen en bedrijven steeds zo goed mogelijk bereikbaar door rond bouwprojecten zorg te dragen voor schone en begaanbare straten en een uitmuntende bewegwijzering. 

Een belangrijk onderdeel van bereikbaarheid is een goed openbaar vervoersnetwerk. Bij omleidingen zorgt de gemeente er daarom in overleg met de vervoerders steeds voor dat de belangrijke openbare vervoersknooppunten, ziekenhuis, wooncentra, winkelcentra, industrieterreinen en onderwijsinstellingen goed bereikbaar blijven. Ook overlegt de gemeente steeds met de hulpdiensten of een goede bereikbaarheid gegarandeerd is. Mogelijke alternatieve routes worden tijdelijk opengesteld. Vragen en klachten worden snel en doelmatig afgehandeld. 
Tijdens de verbouwing van de St.-Sebastiaansbrug wordt aan de oostzijde van de Schie een tijdelijke dependance voor de ambulance en brandweer ingericht.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.