Dienstverlening in Delft

Een overheid kan alleen voor en door haar burgers, bedrijven en instellingen bestaan. Dat geldt ook voor de gemeente Delft. In alles wat de gemeente doet, stelt de gemeente het belang van haar burgers, bedrijven en instellingen centraal. Dat kan door steeds uit te gaan van de logica van die burger, dat bedrijf of die instelling.

Samen met burgers, politie, woningbouwcorporaties en anderen draagt de gemeente zorg voor een veilige en hoogwaardige leefomgeving. Delftse burgers verlangen terecht een veilige omgeving voor zichzelf en hun eigendommen. Voorkomen van problemen is veel beter dan handhaven. Maar handhaven maakt wel een wezenlijk onderdeel uit van het beleid. 

Het CDA Delft vindt het belangrijk dat het huishoudboekje van de gemeente op orde is. Wij willen in de begroting veel duidelijker doelen stellen en daaraan meetbare prestaties koppelen. Door veel nadrukkelijker te sturen op doelen kunnen wij heldere keuzes maken en de jaarlijkse lastenverhogingen binnen de bandbreedte van de inflatiecorrectie houden. De informatie voor de burger en de gemeenteraad in de begroting en jaarrekening verbetert sterk. 

Het CDA Delft wil op basis van gelijkwaardigheid samen met de omliggende gemeenten komen tot een visie op onderwerpen van gezamenlijk belang, zoals onderwijs, veiligheid, infrastructuur, groen en ontwikkeling van gebieden langs de verschillende gemeentegrenzen, zoals Schiezone, Vlietzone en Rijswijk Zuid/Delft Noord. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.