Talentontwikkeling in Delft

Delft biedt haar inwoners en vele anderen een keur aan mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. De aanwezigheid van een complete onderwijskolom, van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, het beroepsvormend onderwijs, het hoger beroepsonderwijs tot en met het universitair onderwijs maken dat het onderwijs in Delft compleet is. Wij willen dat de gemeente mensen stimuleert het maximale uit zichzelf te halen. Voor henzelf en voor de gemeenschap. Het zorgt voor betrokkenheid en een bijdrage aan de maatschappij en de economie.

Mensen kunnen hun talenten op vele manieren ontwikkelen en inzetten: thuis, op het werk, bij een vereniging, in vrijwilligerswerk. Het CDA Delft wil talenten van mensen ondersteunen en de ruimte geven zich verder te ontplooien. Hobby's op het gebied van cultuur en sport zorgen ervoor dat mensen andere mensen ontmoeten. Wij stimuleren dat kinderen tenminste aan één culturele of één sportieve activiteit meedoen. Daardoor leren kinderen in sociale verbanden te opereren.

Mensen met talenten staan vaak aan de wieg van nieuwe ideeën en vormen een grote innovatieve kracht. Deze creatieve, innovatieve kracht is de motor van onze economische groei. Het CDA wil met talentvolle en gemotiveerde Delftenaren in gesprek om samen nieuwe wegen voor talentontwikkeling te verkennen. Het CDA denkt aan het ontwerpen van een plaats waar met nieuwe woon- en werkvormen geëxperimenteerd kan worden (Schieoevers). Een stadswerkplaats waar talenten van de TU en de stad samen met professionele begeleiders uit binnen- en buitenland voor kortere of langere tijd kunnen werken. 

Wij willen ook mensen die nieuw zijn in Nederland helpen zelfredzaam te worden. Daar hoort bij dat iedereen die hier duurzaam verblijft, Nederlands leert spreken. Nieuwkomers worden actief geholpen zodat hun diploma’s een vaardigheden ook in Nederland gewaardeerd worden, zodat zij passend werk kunnen vinden, hun talenten kunnen inzetten en wij ook van hen kunnen leren.

Het CDA Delft wil op het gebied van cultuur de burger meer centraal zetten. Dat betekent dat de focus van het beleid op de amateurkunst moet liggen. Veel mensen ontwikkelen hun culturele vaardigheden en interesse bij DOK, de Vrije Akademie (VAK), de musea en Theater de Veste. Deze instellingen moeten dan ook volop de ruimte krijgen mensen hierin te ondersteunen en ook buiten de gebaande paden een weg kunnen vinden. Het CDA Delft wil dat de vier culturele instellingen vanuit de stevige basis die zij nu hebben de burger nog beter bij de culturele activiteiten kunnen betrekken. 

Wij zullen mensen met extra talenten stimuleren zich verder te ontwikkelen. Daardoor geven wij ruimte binnen de Delftse culturele instellingen. Zo kunnen de talenten van mensen een meerwaarde voor anderen zijn.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.