Werken in Delft

Delft ligt als middelgrote stad in het centrum van het economisch belangrijkste gebied van Nederland. De Delftse kennisinstellingen liggen in het centrum van de kennisas Leiden - Delft - Rotterdam. De Rotterdamse havens, de kassengebieden in het Westland en Oostland en Den Haag met de zetel van de Nederlandse regering en internationale organisaties van het recht grenzen allemaal aan Delft.  

In de directe omgeving van Delft bevindt zich hierdoor een grote verscheidenheid aan werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus. In Delft zelf is er werkgelegenheid in vele grote en kleine kennisinstituten en -bedrijven, zorginstellingen, op de bedrijventerreinen, de winkels en in de toeristische sector. Voor het CDA Delft is het essentieel om de economische kracht van Delft verder te vergroten.

TU Delft en kennisinstituten: Delft proeftuin voor nieuwe technologie├źn
Het CDA Delft wil de kansen die Delft door zijn universiteit, instituten, historische binnenstad en aantrekkelijke omgeving heeft, ten volle benutten. Samenwerking met de TU Delft en andere kennisinstituten is essentieel. Het duurzaam beheren van Delft maakt onze stad een aantrekkelijke vestigingsplaats voor kleine en grote bedrijven, voor oude en nieuwe bedrijven en voor kennisintensieve en kennisextensieve bedrijven. Delft biedt hiermee werkgelegenheid aan mensen met een lage en mensen met een hoge opleiding en biedt de inwoners een compleet serviceaanbod.
          Door nauw samen te werken met de wetenschappers kunnen we in Delft grote stappen zetten op bijvoorbeeld de gebieden duurzaamheid, bereikbaarheid en dienstverlening. Samen met bedrijven en instellingen willen we streven naar een veel intensiever gebruik van duurzame energie en nieuw ontwikkelde kennis in Delft testen.
          Een grote kans voor de komende jaren is de ontwikkeling van Technopolis voor technologische, innovatieve bedrijven en de vele nieuwe bedrijven die jaarlijks starten vanuit de TU Delft. Technopolis biedt nieuwe werkgelegenheid en is een belangrijke bron voor de Delftse welvaart.

Internationalisering van de kenniseconomie en interculturele uitwisseling
De aanwezigheid van hoogwaardige technologische bedrijven en instellingen leidt er toe dat in en om Delft veel expats en internationale studenten wonen. Bovendien trekt de kennisintensieve sector veel buitenlandse bezoekers. De internationalisering van de kenniseconomie zal de komende jaren naar verwachting alleen maar een grotere vlucht nemen. De toeristische sector kan hier van meeprofiteren. Het CDA Delft wil samen met de kennisinstellingen en de woningcorporaties zoeken naar wegen om studenten en internationale kenniswerkers goed te faciliteren. Nieuwe Delftenaren kunnen zo op een natuurlijke manier opgaan in de Delftse samenleving. En daarmee leveren ze een bijdrage aan het Delftse leven en de Delftse cultuur.

Toeristen en andere bezoekers aan Delft
Ook de toeristische economie biedt kansen, met name voor banen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Naar verwachting zal het aantal toeristen uit eigen land en Duitsland toenemen. Ook congrestoeristen of expats vanuit Den Haag en Rotterdam vinden hun weg naar Delft. Versterking van onze toeristische kernwaarden Vermeer, Oranje en Delfts Blauw zijn dan heel belangrijk, maar ook citymarketing voor bedrijven en Engelstalige dienstverlening.
          Het is voor de economische bedrijvigheid van Delft en voor de bovenregionale en internationale bezoekers erg belangrijk dat de in-, uit- en doorstroming in de stad te allen tijde goed en helder is. Regionale shoppers aan IKEA en MAKRO worden verleid ook naar de Delftse binnenstad te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.