Aanpak discriminatie, racisme, eerwraak en huiselijk geweld

Voor het CDA zijn discriminatie en racisme ontoelaatbaar. Het stadsbestuur moet zorgen dat alle meldingen serieus worden opgepakt. Alle vormen van discriminatie worden tegengegaan. Discriminatie op grond van geloof en cultuur is een belangrijk aandachtspunt in onze veelkleurige stad.

Het CDA vindt de positie van kwetsbare groepen zorgelijk. Vooral bij ouderen, vrouwen en LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) neemt het gevoel van onveiligheid toe. Het CDA richt zich op zowel acceptatie als bescherming van deze groepen.

Praktijken als eerwraak, vrouwenbesnijdenis of uithuwelijking worden met kracht bestreden. Samen met migrantenorganisaties werkt het stadsbestuur aan zelfredzaamheid en weerbaarheid van potentiële slachtoffers. Maar het bestuur besteedt ook aandacht aan voorlichting aan ouders. Vrije huwelijkskeuze en gelijkheid tussen man en vrouw is de norm.

De aanpak tegen “verborgen vrouwen” wordt voortgezet. Vrouwen in kwetsbare posities die soms nauwelijks hun huis uitkomen en sociale contacten onderhouden worden actief opgezocht via scholen en welzijnsorganisaties. 

Het stadsbestuur zorgt voor een sluitende aanpak tegen huiselijk geweld, tegen geweld binnen zorginstellingen en tegen pestgedrag.

Het CDA is voorstander dat er een volwaardig antidiscriminatiebureau komt. Alleen een plek waar je signalen kan afgeven zoals bij de gemeentelijke ombudsman is onvoldoende aangezien ook preventie van groot belang is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.