Commissie vergaderingen 22 en 23 mei

Het CDA Den Haag gaat deze week in beraad bij de volgende commissies;

Woensdag 22 mei 9:00 - Rekeningencommissie - Daniëlle Koster
-De Rekeningencommissie onderzoekt of het financieel beheer van de gemeente op orde is.

Woensdag 22 mei 13:30 - Commissie Bestuur -  Daniëlle Koster
-Begroting rekenkamer
-Voortgang geïntensiveerde aanpak huiselijk geweld
-Raadsvoorstel Rekenkamer inzake onderzoek Economisch Beleid

Woensdag 22 mei 18:30 - Commissie Ruimte - Kavish Partiman
-Presentatie Staedion inzake Notenbuurt / besloten werkbespreking

Donderdag 23 mei, 9:00 - Commissie LeefomgevingDaniël de Groot
-Voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuiden-Oost fase 3
-Beantwoording schriftelijke vragen inzake Bomenkap Paleisplein

Donderdag 23 mei 13:30 - Commissie Samenleving -  Ismet Bingöl en Astrid Frey
-Programma Onderwijshuisvesting 2019
-Inzake jaarrapportage Jeugd en Wmo
-Inzake voortgang inkoop jeugdhulp

Donderdag 23 mei 19:30 - Commissie Leefomgeving - Daniël de Groot
-Werkbespreking dienstregeling OV 2020

 

Benieuwd naar de inbreng van het CDA? Kijk dan live of achteraf mee. Wilt u een keer iets op de agenda hebben of heeft u een aanvulling op bovenstaande punten? Neem dan contact op via cda@denhaag.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.