Michel Rogier bij politiek debat Mariahoeve

Het is inmiddels traditie dat het Haagse Wijkberaad Mariahoeve ieder jaar een politiek debat organiseert. Vorig jaar ging dat debat over de gemeenteraadsverkiezingen en toen waren er zo'n zeventig wijkbewoners aanwezig. Dit jaar willen we in het politiek debat de komende verkiezingen voor Provinciale Staten centraal stellen.  Michel Rogier is kandidaat namens het CDA.


Dit debat vindt plaats op vrijdag 15 maart in het Wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155 Den Haag. Het debat begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en duurt tot ongeveer 22.00 uur, met een korte pauze. We willen het debat concentreren op drie thema's:

klimaatakkoord / duurzaamheid / energietransitie / groen;
ruimtelijke ontwikkelingen, wonen en verdichting
mobiliteit en (openbaar) vervoer.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen (06-13333303).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.