15 maart 2019

CDA Den Haag komt op voor betaalbare woningen

Twee voorstellen die CDA’er Kavish Partiman donderdagavond indiende bij de gemeenteraad, konden rekenen op een meerderheid. 

Afgelopen donderdag heeft de Haagse gemeenteraad gedebatteerd over de Woonagenda. Een belangrijk document, waarin alle plannen over de woningmarkt voor de komende 4 jaar zijn vastgelegd. Kavish Partiman stelde namens het CDA enkele kritische vragen over het stuk. Hij deed hierbij enkele voorstellen, waarvan er twee door een meerderheid van de raad zijn ingestemd. Zo maakt Partiman zich al langer zorgen over de gevolgen die verduurzaming van woningen heeft op de huurprijs. “Het is heel goed en zeker nodig dat woningen verduurzaamd worden, maar het mag nooit zo zijn dat een sociale huurwoning hierdoor duurder wordt. De rekening voor duurzaamheid mag niet bij de kwetsbare groepen in sociale huurwoningen terecht komen”, aldus Partiman. Zijn voorstel om te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat sociale huurwoningen duurder worden door energiebesparende aanpassingen, werd door de hele gemeenteraad aanvaard. 

Een tweede punt waar de CDA’er een meerderheid voor vond, heeft te maken met de ambitieuze plannen van het stadsbestuur om 30% sociale woningen te realiseren en 20% middeldure huur te bouwen. Dat zijn belangrijke streefcijfers, want er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Den Haag. Om te zorgen dat de cijfers ook echt omgezet worden in huizen, stelde Partiman voor dat het stadsbestuur jaarlijks laat weten hoe de vlag erbij hangt. Daarbij vindt hij het belangrijk dat, mochten de percentages niet gehaald worden, heldere plannen op tafel komen hoe het in het vervolg beter kan. De CDA’er redeneert: “Er zijn normen en doelen gesteld en ik wil zeker weten dat het niet blijft bij mooie plannen, maar dat er ook echt iets gebeurd. Daarom vind ik dat we nu al moeten afspreken dat er serieus gerapporteerd gaat worden over de voortgang van het bouwen van voldoende middeldure huur en sociale woningen. En als de percentages niet gehaald worden, wil ik weten welke acties ondernomen worden om wél aan de 20% middeldure huur en 30% sociale woningen te komen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.