10 januari 2019

CDA Den Haag vraagt wederom aandacht verkeerssituatie Madepolderweg

Het CDA maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van de Madepolderweg en heeft het stadsbestuur daarover vragen gesteld. Begin dit jaar is op aandringen van het CDA de gevaarlijke oversteek op de Madepolderweg bij het Kindcentrum Vroondaal aangepast, zodat kinderen er veilig kunnen oversteken. Het stadsbestuur heeft toen toegezegd de Madepolderweg volledig te herinrichten, hier is nog niets van terechtgekomen.

De Madepolderweg is niet bedoeld als doorgaande route, maar als weg voor bestemmingsverkeer. Toch gebruiken veel mensen die richting het Westland rijden de weg. CDA-raadslid Daniëlle Koster vindt dat onwenselijk: “Automobilisten gebruiken de weg vooral in de ochtend en de middag, precies rond de tijdstippen waarop kinderen van en naar school lopen en fietsen, dat is hartstikke gevaarlijk!” Bewoners waren dan ook blij met de aangekondigde herinrichting, waarbij de maximumsnelheid op Madepolderweg van 50 naar 30 km per uur gaat. In mei dit jaar heeft het stadsbestuur toegezegd die herinrichting aan het einde van dit jaar door te voeren, maar voorlopig is er nog niets gebeurd. Koster: “Bewoners hebben bij ons aangeklopt omdat ze willen weten waar ze aan toe zijn. Niemand heeft iets gehoord van de gemeente, terwijl mensen graag bij de plannen betrokken willen zijn en willen meedenken over een veilige toekomst voor de weg.”

Het CDA Den Haag heeft daarom opnieuw vragen gesteld aan het stadsbestuur. Daarin vraagt de partij onder andere om een concrete planning. Ook wil het CDA weten op welke manier bewoners bij de plannen betrokken gaan worden. “De veiligheid van kinderen moet altijd een prioriteit zijn. In deze donkere dagen is het al gevaarlijk genoeg op de weg, de gemeente moet er dus alles aan doen om de situatie aan de Madepolderweg, zoals beloofd, aan te pakken”

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.