13 juni 2019

CDA Den Haag tegen vergaande maatregelen woningmarkt

Raadslid Kavish Partiman ziet te veel haken en ogen aan de regulering van de woningmarkt op de manier die wethouder Revis voor ogen heeft. Hij vindt dat er eerst nauwkeurig gekeken moet worden naar de maatregelen, want nu is het nog te onduidelijk wat de effecten gaan zijn. De CDA-fractie heeft daarom vanavond tegen het collegevoorstel gestemd, waarin de VVD-wethouder met allerlei kunstgrepen de particuliere woningmarkt wil aanpakken.

Het CDA ziet de grote behoefte aan betaalbare woningen voor Hagenaren, maar vreest dat het plan dat er nu ligt, juist ongewenste effecten gaat hebben. “We zijn als gemeente afhankelijk van projectontwikkelaars die de woningen moeten bouwen waar de stad om staat te springen. Er wordt hier geëxperimenteerd met regels, maar wij willen geen experimenten met het dak boven het hoofd van onze bewoners”, aldus Partiman. Het raadslid vindt het voornamelijk een kwalijke zaak dat de wethouder alle bedenkingen uit de sector naast zich neerlegt. Dit terwijl uit diverse hoeken geluiden klinken dat op deze manier investeren in nieuwe woningen een stuk minder aantrekkelijk wordt. Partiman vreest daarom dat investeerders zich terugtrekken uit Den Haag, en er dus minder betaalbare woningen gebouwd gaan worden, die juist zo hard nodig zijn. 

De CDA-fractie vindt het onverantwoordelijk om de experimentele maatregelen door te voeren. Partiman: “We moeten deze waarschuwingen serieus nemen, om te voorkomen dat het tekort op de woningmarkt straks nog groter wordt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.