11 april 2019

CDA Den Haag vraagt specifieke aanpak overgewicht Hindostaanse kinderen

Naar aanleiding van een onderzoek van GGD Haaglanden in 2016 is het stadsbestuur een samenwerking met India aangegaan om de gezondheidsproblemen terug te dringen. CDA-raadslid Kavish Partiman vraagt hoe het vordert met deze samenwerking en welke acties er worden ondernomen.

In Den Haag heeft 20% van de jongeren van 2 tot en met 15 jaar overgewicht. Verhoudingsgewijs komt overgewicht bij Hindostaanse kinderen het meeste voor. Een jeugdarts van de GGD in Den Haag heeft uitgebreid onderzoek gedaan om een nieuwe groeistandaard te ontwikkelen voor Hindostaanse kinderen. De reden hiervoor was dat deze kinderen volgens de BMI meting ondergewicht zouden hebben terwijl hij de kinderen op het oog als normaal beoordeelde. Het gevaar hiervan is dat de ouders de kinderen gaan overvoeden. Omdat de Hindostaanse kinderen van nature kleiner zijn en minder spiermassa hebben, ontstaat er teveel vetmassa.

“Dit overvoeden is een patroon dat we moeten doorbreken. Ik vind het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien, vrij kunnen bewegen en niet belemmerd worden door hun gewicht. De juiste voorlichting is hierbij van belang”, aldus de heer Partiman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.