Ook over de handhaving bij evenementen hebben de CDA’ers vragen. “Wordt er bij de indeling van handhavers rekening gehouden met extra bezoekers door bijvoorbeeld evenementen? Houdt de gemeente die planning wel goed in de gaten?”, wil raadslid Kavish Partiman weten.

Zoals in de hele stad, verschijnen ook op Scheveningen steeds meer stallingen voor scootmobielen op de stoep. De stallingen, vierkante hokjes, zijn vaak roestig of vol gespoten met ontsierende graffiti. In navolging van een idee van bewoners, vraagt het CDA aan het stadsbestuur om de hokjes te versieren met stickers of graffiti-kunst.

Verder is het CDA benieuwd of de Haagse Pandbrigade, die op kan treden bij achterstallig onderhoud en leegstaande panden, actief is op Scheveningen. Bewoners zien bijvoorbeeld dat het pand op de hoek van de Keizerstraat met de Jurriaan Kokstraat al jaren leeg lijkt te staan en verwaarloosd is.

Ten slotte roept het CDA het stadsbestuur op, om maatregelen te treffen tegen de illegale bijplaatsing van afval bij de ondergrondse afvalcontainers (ORACs). Vooral bij de ORAC aan de Keizerstraat wordt vaak (bedrijfs)afval illegaal neergezet.