12 juli 2018

CDA-raadslid Kavish Partiman over het OCC

CDA-raadslid Kavish Partiman spreekt zijn inbreng uit tijdens de Raad. Het CDA is altijd voorstander geweest van een kwalitatief hoogwaardig cultuur complex, te gebruiken voor zowel klassieke concerten, congressen en popconcerten. Ook raadt Partiman een aantal partijen aan om eens stoer genoeg te zijn om over je eigen schaduw heen te kunnen stappen om grote bestuurlijke beslissingen te nemen zonder de schuld bij een ander neer te leggen de aankomende jaren!

Voorzitter,
De CDA fractie is overvallen door het plotselinge besluit van de wethouder om 31 mln extra te investeren in het OCC. Het coalitieakkoord staat immers haaks op het raadsvoorstel wat we nu bespreken. Bovendien hadden we meer tijd gehad het voorstel te bespreken als het in het akkoord was opgenomen.
Tevens wil het CDA benadrukken dat we het schandalig vinden hoe de voormalig wethouder verantwoordelijk voor het OCC is weggezet door sommigen. Het is eerder regel dan uitzondering dat tijdens bouwprojecten van dit formaat er vertraging opgelopen wordt, of dat er aanspraak gemaakt moet worden op de post onvoorzien. Ik noem, holle ruimtes en waterstromen. Het CDA vindt dan ook het gebruiken van woorden als “Griekse toestanden” , “lijken uit de kast” en “doormodderen” niet passen en getuigt niet van het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Integendeel. Dit doet eerder denken aan een slechte framing ten koste van een ander. Waarbij deze harde woorden eerder nodig zijn om het eigen onvermogen van de onderhandelende partijen te verbloemen om zelf op tijd een knoop door te hakken en daarmee de beweegbare vloer voor altijd onmogelijk maakten. Het CDA wil het college meegeven; wees nou stoer genoeg om over je eigen schaduw heen te kunnen stappen om grote bestuurlijke beslissingen te nemen zonder de schuld bij een ander neer te leggen de aankomende jaren!
Als CDA zijn wij altijd voorstander geweest van een kwalitatief hoogwaardig cultuur complex. Als de kwaliteit maar gewaarborgd kan worden. Daarom zijn wij ook erg verbaasd dat met deze investering niet de essentiële verbetering wordt doorgevoerd, namelijk het aanbrengen van een beweegbare vloer. Hierdoor zou het nieuwe cultuurcomplex goed te gebruiken zijn voor zowel klassieke concerten, congressen, popconcerten en andere events. Wat uiteindelijk de culturele instellingen en de exploitatie ten goede zou komen Voorzitter, het besluit om 31 mln extra te investeren is ons overvallen. Het voorstel is vorige week naar de raad verzonden. Gisteren hebben we het voorstel uitgebreid kunnen bespreken en vandaag moeten wij al een beslissing nemen. Deze timing en deze gang van zaken maakt het voor het CDA moeilijk om tot een goede afweging te komen. Want voorzitter, het is niet zomaar een besluit. De vraag ligt voor of wij een overschrijding van bijna 20% moeten goedkeuren of afkeuren in een paar dagen tijd met beperkte informatie wat we ervoor terug krijgen. Waarbij voor het CDA wel meeweegt dat de verbeteringen aan het complex wensen van de gebruikers zijn. Het CDA had graag gezien dat er nog een second opinion uitgevoerd had kunnen worden op de bijna 20% overschrijding. Daarom mijn vraag hoe kan de wethouder het CDA gerust stellen dat deze overschrijding van 20% marktconform is?

Voorzitter,
Zoals ik heb benadrukt in de eerste termijn is het CDA niet blij met de timing en de gang van zaken van dit college. Wij hadden graag gezien dat de wethouder ons meer had meegenomen in het proces en dat wij meer informatie tot onze beschikking hadden gehad. Zodat wij weloverwogen tot een besluit hadden kunnen komen. Zo mist de second opinion wat het CDA graag gezien had. Nu staan we als fractie voor een voldongen feit. Ook vinden wij het een gemiste kans dat het college de knoop niet snel genoeg heeft doorgehakt om een beweegbare vloer mogelijk te maken. Maar voorzitter, alles afwegende zijn wij heel kritisch op hoe het proces verlopen is, en welke afwegingen zijn gemaakt. Dat moet echt anders! Daar staat tegenover dat de wijzigingen die worden aangebracht conform het verzoek van de instellingen zijn en de kwaliteit van het gebouw verbeteren. Dit is voor het CDA ondanks alles de doorslaggevende factor. Daarom zullen wij, met alle mitsen en maren die we hebben,  dit raadsvoorstel steunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.