07 februari 2019

CDA stelt vragen over Veilig Thuis Haaglanden

Daniëlle Koster van het CDA Den Haag wil van het stadsbestuur weten hoe het gesteld is met Veilig Thuis Haaglanden. De organisatie is verantwoordelijk voor meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld in onder andere Den Haag. Uit recent onderzoek is gebleken dat veel meldingen niet op tijd worden behandeld. Diverse media berichtten dit weekend over de richtlijnen van Veilig Thuis, die in veel regio’s niet worden gehaald.

Het CDA heeft daarom geïnformeerd naar de stand van zaken bij Veilig Thuis Haaglanden. “De richtlijnen zijn er natuurlijk niet voor niets, daarom wil ik graag weten wat voor gevolgen het voor slachtoffers heeft als meldingen niet binnen de voorgeschreven tijd worden beoordeeld en onderzocht”, aldus raadslid Koster.

Uit cijfers die dagblad Trouw dit weekend publiceerde, bleek onder meer dat minder dan 60% van de onderzoeken van Veilig Thuis Haaglanden binnen tien weken wordt afgerond. Volgens de richtlijn moet dat minimaal 80% zijn. Ook is het niet duidelijk of meldingen op tijd worden beoordeeld op ernst en veiligheid, het CDA heeft daarom gevraagd naar de specifieke cijfers.

Daniëlle Koster: “Daarnaast wil ik de garantie dat bij meldingen van acuut gevaar, direct actie wordt ondernomen. Hopelijk kan het Haagse stadsbestuur het CDA hierover geruststellen. We moeten er alles aan doen om onze kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.