09 oktober 2018

Voer groengele zone in op de Hobbemastraat voor goedkoper parkeren

“Ondernemers moeten ondersteund worden zodat klanten kunnen komen en moeten makkelijker hun winkels bevoorraden”

De CDA-fractie heeft onlangs weer een bezoek gebracht aan de Schilderswijk. Tijdens dit bezoek hebben Karsten Klein en Ismet Bingöl gesproken met verschillende ondernemers, de winkeliersvereniging en bewoners uit de wijk. Naar aanleiding van dit bezoek pleit de fractie voor de invoering van de zogeheten groengele zone op de Hobbemastraat; kortparkeren voor 10 cent per uur.

Uit de gesprekken op de Hobbemastraat blijkt dat veel ondernemers problemen ondervinden doordat er onvoldoende parkeergelegenheid is voor klanten en leveranciers. Er geldt namelijk geen winkelstraatregeling, wat inhoudt dat er geen limiet zit aan de parkeertijden voor auto’s met een bewonersvergunning. In de praktijk betekent dit dat de parkeervakken altijd bezet zijn en er geen parkeerplek is voor de winkeliers en hun klanten. Daarom pleit het CDA ook hier voor het invoeren van de zogeheten groengele zone; bezoekers betalen voor de eerste twee uur slechts 10 cent per uur voor het parkeren van hun auto. 

Karsten Klein: “De ondernemers staan te popelen om de Hobbemastraat nog meer op de kaart te zetten als volwaardige winkelstraat. Het invoeren van een groengele zone zoals dat eerder op CDA-initiatief in verschillende winkelstraten is gebeurd, is ook hier een goede eerste stap voor de winkeliers en maakt het aantrekkelijker voor bezoekers om hun inkopen te doen in de Hobbemastraat.”

Ook geven ondernemers aan moeite te hebben met laden en lossen. Er zijn op het moment slechts twee laad- en losplaatsen. De afstand tussen de laad- en losplaats en de winkel is voor veel ondernemers te groot. “We moeten het ondernemers van de Hobbemastraat makkelijker maken om te laden en te lossen. In de huidige situatie moeten ze de halve straat doorlopen met soms hele zware of omvangrijke producten voor hun winkels. Als we meer laad- en losplaatsen creëren kunnen ze dichterbij hun winkel laden en lossen, wat een hoop werk scheelt,” aldus CDA’er Ismet Bingöl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.