10 januari 2019

CDA wil een Actieplan Verkeerveilige Scholen

Verkeersveiligheid rondom scholen moet een topprioriteit van de gemeente zijn. In de afgelopen jaren heeft de Haagse CDA fractie al meermalen vragen gesteld over onveilige situaties bij diverse Haagse scholen. Nu doet de fractie een oproep aan het stadsbestuur om in actie te komen. Het voorstel  is om te komen tot een Actieplan Verkeersveilige Scholen.

In zo’n actieplan moet onder andere aandacht besteed worden aan onveilige kruispunten op schoolroutes en de maximumsnelheid rondom scholen, die nu bij 10% van de scholen nog boven de 30 km/uur ligt. Ook lesprogramma’s die kinderen bewust moeten maken van hun gedrag in het verkeer kunnen uitstekend in een integraal actieplan worden opgenomen. Onderwijswoordvoerder van het CDA Den Haag Ismet Bingöl ziet nog meer mogelijkheden voor het actieplan: “De rol van ouders kan hierin worden meegenomen. Als we ouders stimuleren hun kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen, geven ze het goede voorbeeld en wordt het halen en brengen van kinderen veel veiliger.”

In Rotterdam bestaat een Actieplan Verkeersveilige Scholen, raadslid Daniëlle Koster van het Haagse CDA vindt dat Den Haag het mooie voorbeeld moet volgen. De gemeente doet in onze stad al heel veel aan verkeersveiligheid, maar alle beleidsplannen staan verspreid in meerjarenprogramma’s, uitvoeringsprogramma’s en een verkeerseducatieprogramma. “Dat klinkt niet alleen ingewikkeld, dat is het ook”, aldus Koster, “daarom zijn we gebaat bij één centrale aanpak, bijvoorbeeld in een actieplan. Onveilige situaties bij scholen moeten verbeterd worden, de veiligheid van Haagse kinderen moet altijd op één staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.