16 januari 2019

Daniëlle Koster over het vreugdevuur

Voorzitter,

Ik ben benieuwd naar de reactie van de burgemeester op de insprekers die hun zorgen hebben geuit. Ik sluit graag aan bij het verzoek van verschillende partijen om convenant openbaar te maken. De bewoners op Scheveningen zijn door het oog van de naald gekropen. Het had veel erger kunnen aflopen en je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Vanuit het CDA een groot compliment voor de brandweer. Die hebben dankzij hun goede optreden erger weten te voorkomen.

Wat er allemaal gebeurd is riep veel vragen op, bij ons allemaal. Daarom hebben wij als CDA met veel andere partijen schriftelijke vragen gesteld op nieuwjaarsdag. Wij gaan er vanuit dat deze vragen ook onderdeel uit zullen maken van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Kan de burgemeester dit bevestigen? Wij hopen dat het onderzoek van de OvV ook antwoord geeft op de vragen waarom de stapels toch zijn aangestoken, wie dit besluit heeft genomen en op basis van welke afspraken, waarom er geen vergunningen af zijn gegeven, hoe de onderlinge communicatie verliep binnen de driehoek, welke afspraken er met de bouwers zijn gecommuniceerd, of de burgemeester een plan B had voor als de stapels niet konden worden aangestoken en ten slotte of het niet aansteken van de stapels überhaupt een reële optie is geweest? We wachten met interesse de conclusies van het OvV af die naar verwachting na de zomer zullen komen.

Er is veel kritiek geweest op de communicatie vanuit de burgemeester en gemeente. Terecht, naar mening van het CDA.  Les één van crisiscommunicatie: neem de onrust weg, blijf bij de feiten en ga niet gelijk vingerwijzen. Dat is helaas niet wat hier gebeurde. De burgemeester wees gelijk met de vinger naar de bouwers, en kapte meteen kritische vragen over de verantwoordelijkheid van de gemeente af. Vervolgens was de keuze eerst een intern onderzoek, terwijl het optreden van de gemeente onderdeel van discussie was, vervolgens kwam de burgemeester met het Instituut Fysieke Veiligheid. De vier raadsbrieven binnen een week met steeds andere standpunten getuigen ook niet van een consistente bestuurlijke lijn. In tijden van crisis heeft de stad behoefte aan een burgemeester die het hoofd koel houdt, adequaat en feitelijk reageert en hiermee de rust in de stad bewaart. Helaas hebben we de afgelopen maanden vaker gezien dat de crisiscommunicatie van de burgemeester en gemeente niet vlekkeloos verloopt.

Het is van het grootste belang dat de burgemeester laat zien dat zij zich deze kritiek aantrekt en dit op korte termijn gaat verbeteren. Los van conclusies van de OvV. We hebben namelijk geen tijd te verliezen; een crisissituatie kan immers morgen al weer ontstaan. We kunnen alles nog zo goed geregeld hebben met afspraken, maar als het er echt op aankomt en er gebeurt iets wat niet in de handboeken staat of waar men geen rekening mee heeft gehouden, moeten we erop kunnen vertrouwen dat er een burgemeester is die de juiste inschattingen kan maken en de juiste beslissing durft te nemen. Dit punt is ernstig geschaad. Wij horen graag de reactie van de burgemeester hierop. Welke stappen gaat zij nemen om te zorgen dat deze fouten niet meer worden gemaakt?

Een ander belangrijk punt is de schadevergoeding en hulp richting de gedupeerde Scheveningers. Kan de gemeente hier niet wat ruimhartiger mee omgaan? Mensen voelen zich in de steek gelaten door de gemeente, maken zich zorgen over de sintels die nog op hun panden liggen en waar ze zelf niet altijd bij kunnen. Resten houtskool kunnen door de vettige samenstelling verdere overlast en schade veroorzaken, zoals verstoppingen in de afvoer en vervuiling. Het CDA vraagt of het niet mogelijk is dat vanuit de gemeente een hoogwerker een inspectie gaat doen waar nog resten houtskool op daken liggen. Zo kan dit worden schoongemaakt, zoals dit bijvoorbeeld ook gebeurt bij een asbestbrand waarbij de overheid ook deeltjes verwijdert uit een woonwijk.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.