11 oktober 2018

Drie nieuwe bestuursleden en voorzitterswissel CDA Den Haag

Gisteravond in de Gouden Wok in het Zuiderpark vond de Algemene Ledenvergadering van het CDA Den Haag plaats. Op de agenda stond de verkiezing van drie nieuwe bestuursleden en hebben we uitgebreid stilgestaan bij de voorzitterswissel. Hilbert Bredemeijer nam afscheid van de afdeling als voorzitter en we hebben Wytske de Pater mogen verwelkomen als voorzitter.

Een belangrijk agendapunt van deze ALV was de verkiezing van vier nieuwe bestuursleden, onder wie een nieuwe voorzitter. Astrid Frey en Mustafa Bal beide als bestuurslid; Activiteiten, doelgroepen en zichtbaarheid in de stad, Jochgem van Opstal als bestuurslid; Communicatie & HR. Daarnaast heeft de verenging zich unaniem achter de nieuwe voorzitter Wytske de Pater geschaard. Tijdens de ALV nam de kersverse voorzitter de leden mee in haar idee├źn en plannen voor de afdeling voor de komende jaren.

Ook werd er uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van vertrekkend voorzitter Hilbert Bredemeijer. Hilbert is als sinds 2006 betrokken bij de fractie, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter van de afdeling. Tijdens de ALV werd er teruggeblikt  op de verdiensten van Hilbert, waaronder de doorgevoerde hervorming binnen de partij, de grote kwalitatieve verbeterslag die hij samen met het bestuur heeft doorgevoerd in de vereniging en zijn enthousiasme en toewijding voor de afdeling. Wij zijn Hilbert erg dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet voor de vereniging de afgelopen jaren!

Tot slot hebben we de kandidatenlijst voor Provinciale Staten- en Waterschapserkiezing definitief vastgesteld. De Haagse afdeling heeft unaniem ingestemd met de conceptkandidatenlijst, waar onze Haagse kandidaten goed zijn vertegenwoordigd. Op de Provinciale Staten kandidatenlijst is de Haagse Michel Rogier de hoogste nieuwkomer, hij komt op plek 3 terug. De andere Haagse kandidaten zijn Ellen Verouden (plek 13), Michiel van Butselaar (plek 17) en Cheng Kuo (plek 28). Ook heeft de afdeling unaniem ingestemd met de kandidatenlijst voor de Waterschappen, waar Den Haag met Cees Pluimgraaff op plek 4 goed vertegenwoordigd is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.