13 december 2018

Haven Centraal Station komt weer een stap dichterbij

Het CDA zet zich al lange tijd in voor een binnenhaven bij het Centraal Station. Vandaag heeft het stadsbestuur, op aandringen van CDA-er Michel Rogier, toegezegd dat ze er mee aan de slag gaan. In januari was de volledige gemeenteraad het al met Rogier eens dat er een volwaardige haven voor meerdere (rondvaart)boten ter hoogte van de Prinsessegracht bij het Centraal Station moet komen. Rogier spoorde vandaag de wethouder aan om ondernemers te betrekken bij het plan. 

Een haven bij Centraal Station is goed voor bewoners, ondernemers en toeristen. Volgens Rogier wordt het Hoogheemraadschap hier ook blij van, omdat de capaciteit van de waterberging wordt vergroot. En voor rondvaartorganisaties is dit een uitkomst. “Het geeft de stad zoveel uitstraling. We hebben inmiddels wel een aanlegsteiger bij de Prinsessegracht, maar dat is echt niet meer dan een halte. We willen een inham waar minimaal vier tot vijf boten kunnen liggen en met de juiste voorzieningen”. Hiervoor heeft het CDA het nutshuisje op het oog, dat op de hoek van de Bezuidenhoutseweg met de Laan van Reagan en Gorbatsjov staat. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat er kansen zijn om het voormalige energiehuis geschikt te maken voor toiletvoorzieningen en mogelijk als informatiepunt.

Eerder schreef het college weliswaar ‘de ambitie om een haven te realiseren’ te ondersteunen, maar dat er nog geen uitvoeringsplan ligt was voor Rogier veel te vaag. “Er moet nu echt wat gebeuren, iedereen wil dit, het is een steengoed plan. Gelukkig was de wethouder het met mij eens en broedt hij op een plan, waarbij hij mijn suggesties mee zal nemen. Ik ga een broedende kip niet storen, en kijk het komende voorjaar uit naar een mooi ei!” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.