26 september 2019

Het CDA Den Haag vraagt opheldering eenrichtingsverkeer Anna van Hannoverstraat

Verbaasde bewoners van de Schenkkade en omgeving hebben contact met het CDA Den Haag opgenomen over de voorgenomen verkeersmaatregelen rondom station Laan van NOI. Bewoners geven aan zich overvallen te voelen door het recente gepubliceerde conceptbesluit om de Anna van Hannoverstraat eenrichtingsverkeer voor auto's te maken.

In de nieuwe situatie zal autoverkeer naar SoZaWe en station Laan van NOI de Schenkkade over moeten en dan linksaf de Wilhelmina van Pruisenweg in. Bewoners maken zich zorgen over extra verkeer en zelfs opstoppingen op en nabij het kruispunt Schenkkade / Wilhelmina van Pruisenweg. Een kruispunt waar ook veel schoolkinderen op de fiets passeren. 

Het CDA Den Haag vraagt ​​opheldering!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.