29 november 2018

Inbreng Kavish Partiman Binckhorst

Voorzitter,

Laat mij allereerst zeggen dat het CDA enorm verheugd is met de ontwikkeling die de Binckhorst de komende jaren zal ondergaan. Het gebied heeft potentie om uit te groeien tot een metropolitaan gebied, waardoor de Amsterdamse Zuidas op een historisch dorpje gaat lijken, in vergelijking met onze Binckhorst.

Maar voorzitter, ik gaf al eerder aan dat we hiervoor de potentie hebben, maar dat biedt nog geen garantie dat we werkelijk alle mooie plannen zullen verwezenlijken.

Na het doornemen van de stukken springt één ding uit alles, dat is de abstractie van het geheel. Het omgevingsplan biedt enorm veel mogelijkheden, met name voor ontwikkelaars voor wie de Binckhorst wellicht op de Efteling begint te lijken. Een heus sprookjespark, waar al hun dromen werkelijkheid kunnen worden.

Maar ook voor de gemeente is dit een ware speeltuin, hier kunnen we laten zien hoe goed we sturing kunnen geven aan grote projecten zonder de vele regels die normaal worden toegepast bij bestemmingsplannen. Op zich niets mis mee. Het CDA pleit al heel lang voor minder regels, we zijn dus blij dat dit ergens terug te zien is.

Echter, voorzitter, maken zelfs wij ons zorgen over bepaalde aspecten van dit zeer abstracte plan. Vandaar dat we graag ook wat duidelijkheid hierin wensen van het college.

Als eerste maken we ons zorgen over de ondernemers die al jaren zijn gevestigd in dit gebied. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze ondernemers daar blijven en hun bedrijvigheid niet onder de enorme bouwput zal lijden die daar in de komende jaren moet gaan ontstaan?

Verder vragen we ons ook af hoe we de waarborging van de leefbaarheid van de omgeving zullen kunnen toetsen, met name ten tijde van de nieuwe ontwikkeling in het gebied. Bestemmingsplannen komen immers altijd naar de raad. Nu zullen er geen bestemmingsplannen zijn. Krijgen wij hier dan alsnog rapportages over?

Ook maken we ons zorgen over het openbaar vervoer in dit gebied. Hoe gaat dit vorm worden gegeven? Er zijn grote plannen voor bijvoorbeeld metro verbindingen. Maar het is een feit dat het openbaar vervoer van en naar de Binckhorst niet bekend staat als een van de beste verbindingen van Den Haag. Is hier ook een korte termijn oplossing voor? Uit de woorden van de wethouder maken wij op dat ontwikkelaars te trappelen  staan om van start te gaan met bouwen in dit gebied. Zal het OV dan ook, al dan niet tijdelijk, uitgebreid worden, eventueel met extra busverbindingen, totdat we de bestaande grote ov plannen hebben uitgevoerd? Vanwege deze vragen dien ik de volgende motie in:

Verzoekt het college:

* Te onderzoeken of er meer en frequentere busverbindingen mogelijke zijn tussen de Binckhorst, de 3 stations, het centrum, Scheveningen en de omgeving Haagse Markt

Afsluitend, voorzitter, heb ik ook wat zorgen over de milieu aspecten. Er wordt aangegeven dat de bredere rijksinstelling van het omgevingsplan de mogelijkheid biedt af te wijken van de milieuwetenschappen. Hier vraag ik me af in welke zin afgeweken kan worden. Hoe gaat het college erop toezien dat het milieu geen schade ondervindt, zijn hier tools voor?

Tot zover voorzitter.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.