24 januari 2019

Is het basisonderwijs in Den Haag klaar voor stijgend aantal leerlingen?!

Het CDA Den Haag heeft vragen aan het stadsbestuur gesteld over de toekomst van het Haagse basisonderwijs. Ondanks maatregelen die de gemeente heeft genomen om wachtlijsten voor basisscholen tegen te gaan, krijgen verschillende scholen meer aanmeldingen dan ze plaatsen hebben. De CDA-fractie wil, met het oog op bevolkingsgroei in Den Haag, de garantie krijgen dat ook in de toekomst elk kind basisonderwijs kan volgen op een school in de buurt.

Veel scholen hebben nu al een leerlingenplafond, er wordt dan geloot tussen de aanmeldingen. Sommige ouders krijgen na de loting te horen dat hun kind wordt aangenomen op de school van hun vierde keuze. In veel gevallen is de voorkeur voor een bepaalde school onder andere gebaseerd op locatie, door de lotingen komen kinderen terecht op een school die verder weg van hun huis is. Dat is een kwalijke zaak volgens het CDA Den Haag, omdat ouders en kinderen zo veel minder contact met de buurt ontwikkelen. Ook is het gevaarlijker voor kinderen om zelfstandig naar school te gaan, omdat ze bijvoorbeeld drukke wegen over moeten steken.

CDA’er Ismet Bingöl wil daarom weten wat de gemeente doet om te voorkomen dat kinderen de dupe worden van capaciteitsproblemen. ‘Verschillende ontwikkelingen in onze stad, zoals nieuwbouwprojecten, kunnen grote effecten hebben op het basisonderwijs. Als in een wijk plotseling veel meer mensen komen te wonen, moet er ook meer plek zijn voor kinderen om naar school te kunnen’, aldus Bingöl. 

Bewoners uit Bezuidenhout delen deze zorgen, in hun wijk worden flink veel huizen bijgebouwd. Hoewel veel van deze nieuwbouwwoningen volgens de gemeente op doelgroepen zonder kinderen gericht zijn, zoals studenten en expats, verwacht het CDA dat in de (nabije) toekomst veel nieuwe kinderen in Bezuidenhout zullen wonen en spelen. Recent was het stijgende aantal kinderen van expats nog in het nieuws. Ismet Bingöl: ‘Al die kinderen moeten ergens naar school kunnen. Verschillende basisscholen in dit gebied hebben nu al meer aanmeldingen dan plaatsen, de situatie is met nog meer bewoners simpelweg niet houdbaar. Wij willen weten hoe de gemeente dit op gaat vangen.’

Gemiddeld worden in Den Haag elke dag 19 kinderen geboren. Dit aantal zal de komende jaren, net als het totale inwonersaantal, toenemen volgens verwachtingen van experts. Tot voorkort konden ouders hun kroost een jaar na de geboorte inschrijven voor één basisschool. Sinds oktober 2016 gelden nieuwe regels, aanmelden kan nu pas als het kind 3 jaar is, maar mag wel op meerdere scholen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.