09 september 2019

Kom naar het Haags Onderwijs Event (HOE)!

Dinsdag 24 september organiseert het CDA Den Haag samen met D66, GroenLinks en PvdA het Haags Onderwijs Event (HOE). Het centrale thema is: Wereldburgerschap, Hoe dan? Er zijn interessante workshops en een panelgesprek waar o.a. wethouder Saskia Bruines aan deel zal nemen. Inschrijven is mogelijk via deze link.

Centraal thema is: Wereldburgerschap, HOE dan?
Tijdens het event zijn er verschillende workshops en panels:
> Onderwijs wethouder Saskia Bruines gaat in gesprek over inclusiviteit en wereldburgerschap.
> Samira Bouchibti organiseert een interactieve masterclass over het burgerschap in perspectief van de inclusieve school.
> Collega’s van de Johan de Wittgroep kijken hoe je de sociale cohesie in klassen met een grote culturele diversiteit kunt versterken.

Programma van de avond:
19.00 - 19.30 uur: inloop met koffie en thee
19.30 - 20.00 uur: panelgesprek, met onder andere Saskia Bruines
20.00 - 20.15 uur: korte pauze en lopen naar de workshops.
20.15 - 20.45 uur: workshopronde 1
20. 45 - 21.00 uur: korte pauze en lopen naar workshop 2
21.00 - 21.30 uur: workshopronde 2

De volgende workshops worden aangeboden:

Workshop 1: Hoe gaan we om met wereldburgers in de klas. Isabelle van der Plank (leerkracht groep 1/2) neemt de deelnemers mee in hoe om te gaan met leerlingen met verschillende nationaliteiten in 1 klas.

Workshop 2: Het versterken van sociale cohesie in de klas: Anne van Segeren (directeur Johan de Witt scholengroep) en Gert-Jan Veerman (onderzoeker Radboud Universiteit) delen de eerste ervaringen en bevindingen over het onderzoek naar de rol van de leraar in het versterken van sociale cohesie in de klas.

Workshop 3: Interactieve masterclass: Burgerschap in perspectief: Tijdens deze workshop neemt Samira Bouchibit (directeur VIP Academy) de deelnemers mee in de wereld van burgerschap in perspectief en inclusieve school.

Workshop 4: (wereld) burgerschap in het hbo en mbo: Mw. Laurence Guérin, lector Wereldburgerschap van De HHs en practor Burgerschap bij het ROC van Twente, zal in deze workshop duidelijk maken dat het zijn van een wereldburger een bepaalde verantwoordelijkheid inhoudt voor iedereen. Maar hoe vul je die verantwoordelijkheid in – als student, docent, bestuurder, ouder of politicus? Aan de hand van een klimaatcasus ga je actief en interdisciplinair aan de slag met het lastige vraagstuk wat wereldburgerschap inhoudt. Interessant voor deelnemers uit alle onderwijssectoren en politici.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.