21 januari 2019

Mijlpaal voor Haags Klimaatpact: De Uithof 300e ondertekenaar!

Aanstaande woensdag ondertekent de Uithof op feestelijke wijze als 300e organisatie het Haags Klimaatpact. Dit pact is in 2017 opgesteld door 8 politieke partijen uit de Haagse Raad en inmiddels hebben 13 van de 15 politieke partijen zich actief erachter geschaard. Ook is er veel steun van bedrijven en organisaties uit de stad: onder meer het Gemeentemuseum, ADO Den Haag, Parkpop en de NS gingen De Uithof al voor. Door ondertekening van het Klimaatpact onderschrijven partijen en organisaties de ambitie om van Den Haag een klimaatneutrale stad te maken in 2030 en scharen ze zich achter een heel pakket aan maatregelen gericht op energiebesparing, schoner vervoer en een lagere vleesconsumptie.  


Met de handtekening van de Uithof als 300e ondertekenaar behaalt het Haags Klimaatpact een bijzondere mijlpaal. De ondertekening is ook bijzonder omdat De Uithof waarschijnlijk  het meest energieslurpende gebouw in Den Haag is: het pand moet immers gekoeld worden om de skihellingen en schaatsbanen mogelijk te maken. 


Dit betekent echter niet dat De Uithof de uitdaging om duurzaam te worden uit de weg gaat. Directeur Eugène de la Croix: “Als De Uithof pakken wij onze verantwoordelijkheid en zijn we al lang met duurzaamheid bezig. Zo hebben we bijvoorbeeld 8150 zonnepanelen op ons dak en maken we gebruik van de restwarmte die van de machinekamer komt: dat is goed voor het klimaat en het levert ons ook nog eens veel geld op." 


Bij de feestelijke 300e ondertekening zullen raadsleden van het CDA, GroenLinks, D66, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, NIDA, SP en de Haagse VVD aanwezig zijn. Raadslid Kavish Partiman (CDA) vindt het bereiken van de mijlpaal een mooi moment: ”We hebben ambitieuze doelen gesteld om te zorgen dat Den Haag in 2030 een klimaatneutrale stad is. Dat kunnen we niet alleen vanuit de gemeente waarmaken, daarom is het zo goed dat ook nu weer blijkt dat het bedrijfsleven het klimaatpact breed omarmt.”                                                                                                                                                                                                                                                        

De feestelijke 300e ondertekening van het Haagse Klimaatpact door de Uithof vindt op woensdag 23 januari om 16.00 plaats in het Haagse stadhuis (op het 'politieke terras' op de 4e verdieping). Alle belangstellenden zijn welkom. 

 

@Foto: CDAér Alphons Jacobs ondertekent het Klimaatpact.
Lees hier meer over het klimaatpact.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.