03 september 2018

Preventief fouilleren in Den Haag

Het CDA Den Haag heeft het college gevraagd om de optie te overwegen om net als in Rotterdam preventief te fouilleren op straat. Uit jaarlijks onderzoek blijkt dat in 2017 in Rotterdam minder wapens in beslag zijn genomen tijdens het fouilleren. 

In de brief aan de gemeenteraad schrijft de burgemeester van Rotterdam: “De toename van het aantal preventief gefouilleerde personen op straat en gecontroleerde auto’s heeft geleid tot een significante daling van het aantal (vuur)wapens dat van straat is gehaald, wat de preventieve werking van het instrument onderschrijft. Om wapengerelateerde incidenten te beteugelen in gebieden waar dat nodig is, blijft preventief fouilleren dan ook een belangrijk instrument om in te zetten.” Ook blijkt uit onderzoek dat driekwart van de ondervraagde personen geen bezwaar heeft met de maatregel om preventief te fouilleren. 

In Rotterdam zijn er op het moment vijf gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebieden waar er preventief gefouilleerd mag worden. Daniëlle Koster van het CDA vraagt het college of ze bereid is (na een zorgvuldige afweging) om in Den Haag een aantal veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen waar er preventief gefouilleerd mag worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.