25 juli 2019

Raar maar waar: steeds minder nieuwbouwhuizen verkocht

De prijzen van nieuwbouw rijzen de pan uit. Zo erg zelfs, dat de verkoop van nieuwbouwhuizen daalt. Dit mag niet de bedoeling zijn, vindt CDA-raadslid Kavish Partiman. Hij stelt hierover kritische vragen aan het stadsbestuur. “Nieuwbouw moet betaalbaar blijven”, meent de CDA’er.

De Haagse CDA-fractie vindt de prijsstijging van nieuwbouwhuizen een zorgelijke ontwikkeling. Den Haag staat volgens de fractie nu juist voor de uitdaging om iedereen een betaalbare woning te bieden. Veel gezinnen zijn in onze stad op zoek naar een betaalbare koopwoning. Het lijkt logisch dat nieuwbouwhuizen in deze behoefte kunnen voorzien, maar het tegendeel blijkt waar: nieuwe woningen zijn vaak een stuk duurder dan bestaande woningen. “Hoe is de gemeente van plan om nieuwbouw betaalbaar te houden?” vraagt Partiman het stadsbestuur.

De CDA’er vindt het van belang dat koopwoningen betaalbaar zijn: kopen heeft vaak voordelen ten opzichte van huren. Zo vallen maandelijkse vaste lasten vaak lager uit bij een koopwoning dan bij een huurwoning uit het middeldure of hoge segment. Ook geeft kopen de mogelijkheid om vermogen op te bouwen. Het gevaar bestaat nu dat nieuwbouwwoningen alleen bereikbaar zijn voor de hoogste inkomens. De CDA-fractie wil dat tegengaan. Daarom strijdt Partiman ervoor dat koopwoningen, met alle voordelen van dien, ook voor gezinnen bereikbaar blijven.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.