11 september 2018

Reactie CDA begroting 2019-2022

Vandaag presenteerde het nieuwe college haar eerste begroting van deze periode. CDA-fractievoorzitter Karsten Klein reageert: "Ik had verwacht dat deze begroting een uitwerking zou zijn van het coalitieakkoord. Duidelijk is in ieder geval dat de coalitiepartijen er onderling nog helemaal niet uit zijn en nog geen knopen hebben doorgehakt. Tevens springen de forse belastingverhoging eruit, met name voor mensen met de kleinste portemonnee, en ook de grote bezuinigingen op welzijn en ondersteuning in de wijken.”

De opvattingen van de vier partijen liggen mijlenver uit elkaar. Dit bleek al vanaf het eerste moment, toen werd al direct duidelijk dat het nieuwe college geen eigen verbindende visie heeft voor de stad. Het bestond voornamelijk uit losse plannetjes zonder samenhang. Klein: "Ik had gehoopt dat het stadsbestuur de stad nu, met de eerste eigen begroting, meer duidelijkheid had kunnen bieden en een doordachte en gedragen visie voor de komende jaren had uitgewerkt. Daar hebben ze nu al drie maanden de tijd voor gehad. De stad zou hier gebaat bij zijn. Echter blijkt ook nu weer in de nieuwe begroting dat de vier partijen er onderling nog niet uit zijn".

Daarnaast spreekt de CDA-fractie haar zorgen uit over de tekorten die zullen gaan ontstaan in de ouderenzorg en de enorme bezuiniging op welzijn en ondersteuning in de wijken. "Dit is echt kwalijk, want juist deze bezuinigingen treffen de mensen die in toenemende mate thuis moeten blijven wonen ondanks fysieke-, sociale- en psychische beperkingen, en veelal ook in de wijken die het het hardst nodig hebben."

Wat ook opvalt is dat verhogingen van de OZB belasting en de parkeerbelasting de melkkoe van dit college zijn. "Op deze manier jagen we alle gezinnen de stad uit en worden opnieuw de Hagenaars getroffen die we nu juist zouden moeten ontzien." aldus Karsten Klein.

Lees hier de hele begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.