11 april 2019

Vragen over extremisme in Den Haag

Naar aanleiding van het recent verschenen jaarverslag van de AIVD, stelt het CDA Den Haag samen met D66 vragen aan het stadsbestuur. De AIVD waarschuwt voor een toenemende invloed van radicaalislamitische aanjagers binnen het aanbod van onderwijs voor jonge moslims. De raadsleden Daniëlle Koster en Kavish Partiman van het CDA, en hun D66-collega’s Hanneke van der Werf en Fonda Sahla, willen weten of dit ook in Den Haag een rol speelt.

De raadsleden stellen dat het juist in een stad als Den Haag, waar sommige bevolkingsgroepen langs elkaar heen leven en er weinig contact over een weer is, van het grootste belang is om alert te zijn op radicaal gedachtegoed. Zowel linksextremisme, rechtsextremisme of radicaalislamitisch gedachtegoed kan ervoor zorgen dat groepen tegenover elkaar komen te staan, wat de integratie en sociale cohesie in Den Haag bedreigt.

“Zijn er naschoolse onderwijsinstellingen in Den Haag waar radicaalislamitisch gedachtegoed wordt verkondigd?”, vraagt Daniëlle Koster zich af. “Zijn er gemeentelijke subsidiestromen bij betrokken? Zo ja, dan willen we dat dit meteen wordt stopgezet.” Verder vragen de raadsleden hoe het staat met het voornemen van de gemeente om haatzaaiende content te verwijderen van social media platforms.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.