ALV Den Haag 12 november

Beste Haagse CDA'er, 

Het bestuur nodigt u uit voor een avond op het partijbureau met onze eigen minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus gevolgd door een reguliere ledenvergadering en afsluitend een borrel. Op dinsdag 12 november aanstaande zal deze avond plaatsvinden. 

Met het verschijnen van het rapport de 'Achterkant van Amsterdam' werd eens te meer duidelijk hoe de georganiseerde drugscriminaliteit een voet aan de grond heeft gekregen in Nederland en dat juist in de grote steden deze criminaliteit aast op de inwoners van zwakke wijken. Als minister van Justitie en Veiligheid heeft Ferd Grapperhaus het een speerpunt gemaakt om deze criminaliteit te bestrijden. Hiervoor is geld vrijgemaakt, wordt wetgeving aangepast en worden er meer politieagenten en rechercheurs opgeleid. Echter is het een hardnekkig probleem dat niet van de één op de andere dag verdwenen zal zijn. De minister zal onze Haagse afdeling meenemen in hoe hij zijn strijd tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit aanpakt. Vervolgens zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen. Hierna zal worden overgegaan tot het houden van een reguliere ALV. 

Onder meer zal de begroting voor 2020 worden besproken en goedgekeurd en praat Daniëlle Koster u bij over de college-onderhandelingen. De avond wordt afgesloten met een borrel. Hopelijk kunnen we u allen verwelkomen voor een avond in teken van veiligheid en criminaliteitsbestrijding in de grote stad. 

Tevens is er bij de bijeenkomst morgen gelegenheid om bij te dragen aan de Sinterklaasactie van de Haagse fractie ten behoeve van de Stichting Sintvoorieder1. Het grote Sinterklaasfeest is in zicht, een feest van gezelligheid en cadeautjes. Dit is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Stichting Sintvoorieder1 zamelt cadeaus in en zorgt ervoor dat dit komt bij gezinnen die te maken hebben met armoede. Daarom roept de Haagse CDA-fractie u op om een cadeautje mee te nemen naar de ALV voor kinderen tot en met 18 jaar. Graag iets nieuws of zo goed als nieuw.

Lukt het niet om dinsdag te komen, dan kunt u ook later een cadeau brengen bij het partijbureau van maandag tot en met vrijdag, tussen 8:30-17:00, Buitenom 18. Dit kan tot en 29 november 17:00.

Astrid Frey zal dit gaan inleveren bij het inzamelpunt van Sintvoorieder1.
Alvast bedankt namens alle kinderen!

Algemene ledenvergadering CDA Den Haag
Dinsdag 12 november 2019
19:00 - 21:30 uur
CDA Partijbureau
Buitenom 18, 2512XA Den Haag

 Met vriendelijke groet, 

Caspar Koopman
Secretaris CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.