Betaalbare koop

Het CDA is voorstander van de bouw van goedkope koopwoningen in aanvulling op sociale huurwoningen. Bij koopwoningen stel je mensen in staat om kapitaal te sparen via hun woning. Het is niet eerlijk om lagere inkomens alleen maar huurwoningen aan te reiken. Hiervoor moet een fonds worden ingesteld dat financieel technisch gevoed wordt vanuit het verschil tussen de grondwaarde van een sociale huurwoning en een marktwoning. Daarmee wordt een goedkopere koopwoning een alternatief voor een huurwoning.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.