Bijstand en armoedebestrijding

De economie trekt aan en er komen meer banen bij in Den Haag. Het CDA wil dat iedereen hiervan de vruchten kan plukken. Soms hebben mensen echter een steuntje in de rug nodig. Dat steuntje moet erop gericht zijn mensen te helpen aan een baan. Voor een bepaalde groep mensen is er de dagbesteding of beschut werk, het CDA wil vooral samen met ondernemers werk maken van het aan het werk helpen van mensen, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Omdat maar de helft van de beroepsbevolking inkomen heeft uit betaald werken, moeten meer mensen zelf een inkomen verdienen. Ook door ziekte of vanwege een fysieke of geestelijke beperking vragen mensen om (tijdelijke) ondersteuning vanuit de gemeente. In al deze gevallen wil het CDA een goed vangnet dat ook als springplank werkt om mensen zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Want mensen met een beperking op de arbeidsmarkt bezitten persoonlijke waardigheid en horen erbij in Den Haag. Daar waar het kan vraagt het CDA mensen om zuinig te zijn met de voorzieningen zodat iedereen een beroep kan doen op de solidariteit. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.