Ex-gedetineerden opvangen

Het stadsbestuur zorgt samen met onder andere de stichting Exodus en het Straatpastoraat voor goede opvang van ex-gedetineerden en adequate verslavingszorg. Het CDA wil dat wanneer delinquenten uit de gevangenis komen ze direct weer kunnen beschikken over woonruimte en een uitkering. Zonder inkomen of huis is de kans te groot dat men weer vervalt in oude gewoontes.

Veiligheidshuizen moeten nog meer gaan werken via een persoonsgerichte aanpak. Gemeente, jeugdzorg, reclassering en onderwijs moeten samen zorgen voor een sluitende aanpak voor elke gedetineerde die terugkeert in de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.