Fiets

De fiets wordt steeds aantrekkelijker voor korte, maar zeker ook voor langere afstanden. Met de verdere aanleg en verbetering van fietspaden, fietssnelwegen en sterroutes wordt het aantrekkelijker en veiliger de (elektrische) fiets te gebruiken voor woon­ werkverkeer.

Iedereen wil zijn fiets goed en veilig parkeren op korte afstand van zijn bestemming. Daarom wil het CDA dat in het centrum van Den Haag en in de wijkcentra samen met ondernemers wordt gewerkt aan het oplossen van het tekort aan fietsenstallingen. Tegen weesfietsen wordt in de hele stad sneller opgetreden. 

Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Er komen daarom verkeerslichten die werken op begin- en eindtijden van scholen. 

Obstakels in en rondom fietspaden worden weggehaald om de verkeersveiligheid te bevorderen. 

De fietsverbinding naar het Zwarte Pad moet verder aansluiten op de Noordzeeroute. 

Weesfietsen moeten actiever worden geruimd, niet alleen in het centrum maar in de hele stad

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.